เวียดนามสร้างนิมิตหมายในการพัฒนาของอาเซียน

(VOVWORLD) - ในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปีวันก่อตั้งอาเซียน เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำอาเซียน เหงียนแหว่งนัม ได้ย้ำว่า ปัจจุบันอาเซียนคือองค์การภูมิภาคที่มีทั้งหมด 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการธำรงสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค 

ในตลอด 22 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เวียดนามได้มีความกระตือรือร้นและเป็นฝ่ายรุกในการเข้าร่วมกิจกรรมของอาเซียนและมีส่วนร่วมต่อผลสำเร็จของกลุ่ม ในกระบวนการพัฒนาและเชื่อมโยงของอาเซียน เวียดนามได้เข้าร่วมและมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อการสร้างสรรค์และปฏิบัตินโยบายเชิงยุทธศาสตร์และก้าวเดินที่กำหนดความร่วมมือของอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับภายนอกผ่านข้อคิดริเริ่มและข้อเสนอแนะที่ได้รับการชื่นชมจากหลายประเทศ  เวียดนามมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อการผลักดันความสามัคคีและส่งเสริมบทบาทเป็นศูนย์กลางของอาเซียน โดยเฉพาะการธำรงสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค รวมทั้งปัญหาทะเลตะวันออก เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศเดินหน้าในการปฏิบัติแผนปฏิบัติการและโครงการของอาเซียน ซึ่งมีส่วนร่วมต่อการก่อตั้งและพัฒนาของประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน ก้าวเดินพัฒนาของอาเซียนต่างมีส่วนร่วมของเวียดนาม

ตามความเห็นของท่านเอกอัครราชทูต ด้วยแนวทางให้ความสำคัญต่อบทบาทและสถานะเชิงยุทธศาสตร์ของอาเซียน เวียดนามจะมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อกระบวนการพัฒนาของอาเซียนในเวลาที่จะถึงผ่านข้อคิดริเริ่มและปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมในเชิงรุก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด