เวียดนามเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมาธิการด้านกฎหมายและคณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจและการเงินของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ

(VOVWORLD) - ในระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม ได้มีการจัดการประชุมภายใต้หัวข้อ “อำนาจกฎหมายระดับประเทศและโลก” ภายใต้อำนวยการของนาย Gabon ประธานคณะกรรมาธิการด้านกฎหมายของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่ 73 
เวียดนามเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมาธิการด้านกฎหมายและคณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจและการเงินของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ - ảnh 1 เอกอัครราชทูต ดั่งดิ่งกวี๊ หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติ (vietnamplus) 

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม เอกอัครราชทูต ดั่งดิ่งกวี๊ หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติได้ยืนยันว่า อำนาจกฎหมายระดับประเทศและโลกมีบทบาทสำคัญในการธำรงสันติภาพ เสถียรภาพ ผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการปกป้องสิทธิมนุษยชน เวียดนามได้บรรลุผลงานสำคัญในหลายด้านในกระบวนการสร้างสรรค์และปรับปรุงระบบกฎหมายและการปฏิรูปตุลาการ ผลักดันอำนาจกฎหมายและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เวียดนามได้เข้าร่วมต่อกระบวนการพัฒนาความก้าวหน้าของกฎหมายสากลอย่างเข้มแข็ง เป็นหนึ่งใน 10 ประเทศแรกที่ให้สัตยาบันสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์เมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2018

ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม คณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจและการเงินของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้หารือเกี่ยวกับปัญหาในโครงการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการฯ ณ สมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่ 73 ในการหารือ เอกอัครราชทูต ฝ่ามถิกิมแอง รองหัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติได้ยืนยันถึงคำมั่นของเวียดนามในการปฏิบัติระเบียบวาระการประชุม 2030 เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ร่วมมือเพื่อระดมและสร้างแหล่งพลังใหม่เพื่อปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการอนุมัติคำมั่นเกี่ยวกับโอดีเอ ผลักดันและอำนวยความสะดวกการค้า  ประเทศพัฒนาต้องเป็นผู้เดินหน้าในการช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สร้างสรรค์ทักษะความสามารถและแลกเปลี่ยนความรู้ อีกทั้งเรียกร้องให้ประเทศต่างๆผลักดันการปฏิบัติข้อตกลงปารีสผ่านการอนุมัติมาตรการอย่างพร้อมเพรียง มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขอุปสรรคในด้านการเงินสำหรับใช้ในโครงการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด