เวียดนามเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร IPU ครั้งที่ 136

(VOVworld) - ในระหว่างวันที่ 30 – 31มีนาคม ณ กรุงธากา  ประเทศบังกลาเทศ ได้มีการจัดการประชุมครั้งที่ 275 สภาบริหารสมัชชาใหญ่สหภาพรัฐสภาโลก 136 หรือ IPU 136 ภายใต้อำนวยการของนาย Saber Hossain Chowdhuryประธาน IPU 

เวียดนามเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร  IPU ครั้งที่ 136 - ảnh 1
เวียดนามเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร  IPU ครั้งที่ 136 (Photo: vietnamplus.vn)

(VOVworld) - ในระหว่างวันที่ 30 – 31มีนาคม ณ กรุงธากา  ประเทศบังกลาเทศ ได้มีการจัดการประชุมครั้งที่ 275 สภาบริหารสมัชชาใหญ่สหภาพรัฐสภาโลก 136 หรือ IPU 136 ภายใต้อำนวยการของนาย Saber Hossain Chowdhuryประธาน IPU โดยที่ประชุมได้หารือถึงปัญหาด้านการเงิน การปฎิบัติยุทธศาสตร์ IPU ระยะปี 2017 – 2021 ความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆของสหประชาชาติ รวมทั้งการเตรียมให้แก่การประชุมครั้งที่ 200 ของสภาผู้บริหาร IPU การประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพรัฐสภาโลก ครั้งที่ 137 ในระหว่างวันที่ 14 – 18 ตุลาคม ณ ประเทศรัสเซียและการปรับปรุงกฎระเบียบของ IPU
ในการนี้ นาย เหงวียนวันเหย่า หัวหน้าคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์แห่งรัฐสภาเวียดนามและสมาชิกคณะกรรมการบริหาร IPU ได้ยํ้าถึงปัญกาความเสมอภาคทางเพศและการให้ความเคารพสิทธิของสตรี  โดยในปี 2016 IPU ได้มีกิจกรรมส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและการมอบอำนาจให้แก่สตรีมากขึ้น ซึ่งถูกระบุในรายงานที่มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาในทุกด้านอย่างยั่งยืนในแต่ละประเทศและทั่วโลก  ซึ่งเพื่อประสานงานกับ IPUในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เวียดนามจะจัดการประชุมเชิงวิชาการของ IPU ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในหัวข้อ “การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ - ปฏิบัติการของฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”” ณ นครโฮจิมินห์ในระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด