เวียดนามเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีช่วยกลาโหมอาเซียน – ญี่ปุ่นครั้งที่ 10

(VOVWORLD) - วันที่ 10 กันยายน การประชุมรัฐมนตรีช่วยกลาโหมอาเซียน – ญี่ปุ่นครั้งที่ 10 ได้มีขึ้น ณ นคร นาโงยะ ประเทศญี่ปุ่น โดยคณะผู้แทนเวียดนามนำโดยพลโทอาวุโส เหงียนชี้หวิง สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคและรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมเข้าร่วม

ในกรอบของการประชุม จะมีการจัดการหารือรวม 3 นัดภายใต้หัวข้อต่างๆ เช่น ความท้าทายและความพยายามแบ่งปันคุณค่าทั่วไปบนพื้นฐานของการให้ความเคารพกฎหมาย ความท้าทายและความพยายามรับมือปัญหาภัยธรรมชาติ วิสัยทัศน์เพื่อผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือด้านกลาโหมอาเซียน – ญี่ปุ่นให้ลึกซึ้งมากขึ้น

ในการหารือเกี่ยวกับบทบาทสำคัญของการให้ความเคารพกฎหมายสากล พลโทอาวุโส เหงียนชี้หวิงได้ย้ำว่า ระบบกฎหมายระหว่างประเทศค่อนข้างมีความสมบูรณ์พอสมควร ซึ่งปัญหาอยู่ที่ว่า ทุกประเทศควรมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง ตีความแม่นยำและมีภาวะวิสัยเกี่ยวกับกฎหมายสากล ปฏิบัติอนุสัญญาและสนธิสัญญาระหว่างประเทศอย่างสมบูรณ์และจริงจังเพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความเคารพกฎหมายสากล ส่วนผู้แทนหลายคนได้เผยว่า หากหารือเกี่ยวกับการให้ความเคารพกฎหมายสากล ต้องหารือเกี่ยวกับปัญหาทะเลตะวันออกและทะเลฮัวตุ้ง ซึ่งก่อนอื่นคือทุกประเทศต้องไม่ใช้ปฏิบัติทางทหาร ไม่ใช้หรือข่มขู่ที่จะใช้ความรุนแรง ต้องแก้ไขการพิพาทด้วยสันติวิธีและให้ความเคารพกระบวนการทางการทูตและนิตินัย ทุกประเทศควรปฏิบัติแถลงการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติของทุกฝ่าย ในทะเลตะวันออกหรือดีโอซีอย่างสมบูรณ์และจัดทำร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีเพื่อให้มีลักษณะทางนิตินัยรหว่างอาเซียนกับจีนและคำนึงถึงความสนใจของประเทศอื่นๆ

ในที่ประชุม บรรดาประเทศอาเซียนได้สนับสนุนให้ญี่ปุ่นขยายความร่วมมือด้านกลาโหมกับอาเซียนตามวิสัยทัศน์เวียงจันทน์ โดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถให้แก่บรรดาประเทศอาเซียน เกี่ยวกับความร่วมมือด้านกลาโหมอาเซียน – ญี่ปุ่น พลโทอาวุโส เหงียนชี้หวิงได้เผยว่า เวียดนามได้รับหน้าที่เป็นผู้ประสานความสัมพันธ์อาเซียน – ญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2018 ซึ่งจะประสานงานกับญี่ปุ่นเพื่อปฏิบัติเนื้อหาความร่วมมือต่างๆระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นบนเจตนารมณ์ของวิสัยทัศน์เวียงจันทน์ระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นกับรัฐมนตรีกลาโหมของบรรดาประเทศอาเซียนหรือเอดีเอ็มเอ็ม

โอกาสนี้ พลโทอาวุโส เหงียนชี้หวิงได้พบปะหารือกับรัฐมนตรีช่วยกลาโหมญี่ปุ่น Ro Manabe.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด