เวียดนามเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการและการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน – สหประชาชาติ

(VOVWORLD) -บ่ายวันที่ 28 กันยายน บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้เข้าร่วมการประชุมอย่างไม่เป็นทางการนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่ 73 ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีเพื่อประสานจุดยืน อัพเดทสถานการณ์และหารือเกี่ยวกับปัญหาระดับภูมิภาคและโลกที่ต่างให้ความสนใจ

คณะผู้แทนเวียดนาม นำโดยเอกอัครราชทูตดั่งดิ่งกวี๊ หัวหน้าคณะผู้แทนถาวรของเวียดนามประจำสหประชาชาติได้ยืนยันถึงบทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในภูมิภาค พร้อมทั้งย้ำถึงความสามัคคีและความเป็นเอกฉันท์ของอาเซียน ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักเพื่อธำรงสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค

สำหรับปัญหาทะเลตะวันออก เอกอัครราชทูต ดั่งดิ่งกวี๊ ได้ยืนยันอีกครั้งเกี่ยวกับทัศนะร่วมกันของอาเซียน โดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายพยายามปฏิบัติดีโอซีอย่างสมบูรณ์และผลักดันการเจรจาเพื่อมุ่งสู่การอนุมัติซีโอซีโดยเร็ว

ในวันเดียวกัน ได้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน – สหประชาชาติ โดยที่ประชุมได้ยืนยันถึงคำมั่นของอาเซียนและสหประชาชาติเกี่ยวกับการผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้านเพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติเป้าหมาย “วิสัยทัศน์อาเซียน 2025” และระเบียบวาระการประชุมของสหประชาชาติเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนถึงปี 2030.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด