เวียดนามเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเกี่ยวกับมหาสมุทรและกฎหมายทางทะเล

(VOVWORLD) - วันที่ 5 ธันวาคม ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐ ได้มีการจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่ 72 เกี่ยวกับมหาสมุทรและกฎหมายทางทะเล 
เวียดนามเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเกี่ยวกับมหาสมุทรและกฎหมายทางทะเล - ảnh 1  เอกอัครราชทูตเหงวียนเฟืองงา หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติ (Photo: VNA)

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม เอกอัครราชทูตเหงวียนเฟืองงา หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติได้ยืนยันถึงการยอมรับอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982  ในระดับสากล พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกประเทศให้ความเคารพและปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อรักษาสันติภาพ เสถียรภาพเพื่อการพัฒนามหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อผลประโยชน์ของมนุษยชาติ

สำหรับปัญหาทะเลตะวันออก เอกอัครราชทูตเหงวียนเฟืองงา ได้ยํ้าว่า ทะเลตะวันออกไม่เพียงแต่เป็นแหล่งจับปลาของชาวประมงประเทศต่างๆเท่านั้น หากยังมีเส้นทางขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่สำคัญอีกด้วย  ซึ่งการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลตะวันออกจะสร้างผลประโยชน์และเป็นประเด็นที่ประเทศต่างๆในภูมิภาคและโลกให้ความสนใจ พร้อมกับประเทศสมาชิกอาเซียน เวียดนามเรียกร้องให้ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องใช้ความอดกลั้นและแก้ไขปัญหาการพิพาทด้วยสันติวิธี สอดคล้องกับกฎหมายสากล รวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982  ให้ความเคารพกระบวนการทางการทูตและกฎหมาย  ปฏิบัติแถลงการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือดีโอซีอย่างสมบูรณ์ เวียดนามชื่นชมอาเซียนและจีนที่อนุมัติกรอบร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซี และเสนอให้ทั้ง 2 ฝ่ายผลักดันการเจรจาเพื่อจัดทำซีโอซีที่มีความผูกมัดทางกฎหมายและสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด