เวียดนามเข้าร่วมการสนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติอนุสัญญา CEDAW

(VOVworld) - เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆที่ให้ภาคียานุวัติอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบหรือCEDAW

เวียดนามเข้าร่วมการสนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติอนุสัญญา CEDAW - ảnh 1
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศในเวียดนาม 
(Photo: vietnamplus)
(VOVworld) - ในกรอบการประชุมครั้งที่ 61 คณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบหรือCEDAW เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้มีการจัดการสนทนาระหว่าง คณะกรรมการ CEDAW กับคณะปฏิบัติงานของรัฐบาลเวียดนาม เกี่ยวกับการปฏิบัติอนุสัญญานี้ในเวียดนาม โดยหัวหน้าคณะเวียดนามได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลสำเร็จและความท้าทายในการปฏิบัติในเวียดนาม  และได้จัดสรรค์ข้อมูลเพื่อชี้แจงปัญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาจากคณะกรรมการ CEDAW  โดยเฉพาะการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและการไม่เลือกปฏิบัติต่อสตรี  ส่วนคณะกรรมการ CEDAW  ได้ชื่นชมผลการปฏิบัติของเวียดนาม รวมทั้งอนุมัติรายงานแห่งชาติเกี่ยวกับสถานการณ์ปฏิบัติอนุสัญญา CEDAW ในเวียดนาม
อนุสัญญา CEDAW เป็นหนึ่งในอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ใหญ่ที่สุดของสหประชาชาติ ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคมปี 1979 จากสมัชชาใหญ่สหประชาชาติและเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆที่ให้ภาคียานุวัติอนุสัญญาดังกล่าว.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด