เวียดนามเดินหน้าอนุมัติมติของการประชุมสภาสิทธิมนุษยชนของยูเอ็น

( VOVworld )- สภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติสมัยที่ ๒๙ได้มีการหารือนัดสุดท้าย โดยอนุมัติมติ ๒๕ ฉบับกับคำแถลงของประธานสภาสิทธิมนุษยชน
เวียดนามเดินหน้าอนุมัติมติของการประชุมสภาสิทธิมนุษยชนของยูเอ็น - ảnh 1
ภาพประกอบข่าว (photo UN)
( VOVworld )-ในระหว่างวันที่ ๒-๓กรกฎาคม สภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติสมัยที่ ๒๙ได้มีการหารือนัดสุดท้าย ณ สำนักงานสหประชาชาติในนครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์โดยอนุมัติมติ ๒๕ ฉบับกับคำแถลงของประธานสภาสิทธิมนุษยชน  นายเหงวียนจูงแถ่งเอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะตัวแทนถาวรเวียดนามประจำสหประชาชาติเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามที่เข้าร่วมการประชุม   โดยคณะผู้แทนเวียดนามได้แสดงความคิดเห็นในการหารือต่างๆ มีการสนทนากับกลไกต่างๆและระเบียบการพิเศษของสภาสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งเดินหน้าในการเข้าร่วมการเจรจาร่างมติและคำแถลงของประธานสภาสิทธิมนุษยชนสมัยที่ ๒๙เพื่อส่งเสริมการปกป้องและประชาชนได้รับสิทธิต่างๆอย่างทั่วถึง การเชิดชูกฎบัตรสหประชาชาติและเคารพกฎหมายกับความยุติธรรมระหว่างประเทศตลอดจนลักษณะพิเศษทางเศรษฐกิจ ประเพณีวัฒนธรรมและการพัฒนาของแต่ละประเทศและแต่ละภูมิภาค  บทปราศรัยของคณะผู้แทนเวียดนามได้ย้ำว่า สภาสิทธิมนุษยชนควรผลักดันการสนทนาและร่วมมือในการสร้างสรรค์โดยหลีกเลี่ยงการใช้เวทีสภาสิทธิมนุษยชนเพื่อเป้าหมายการเมืองที่ส่งผลในทางลบต่อชื่อเสียงของสภาฯ  โอกาสนี้ คณะผู้แทนเวียดนามได้สนับสนุนมติ ๘ ฉบับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความเป็นอิสระของผู้พิพากษา อัยการและทนายความ สิทธิที่ได้รับการศึกษา การต่อต้านการบังคับแต่งงาน การแต่งงานก่อนวัยอันควร การต่อต้านการเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่เป็นโรคเรื้อน เวทีสังคม การต่อต้านการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและการใช้ความรุนแรงต่อสตรี ./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด