เวียดนามเป็นประเทศที่มีความรับผิดชอบของสหประชาชาติ

(VOVWORLD)-เอกอัครราชทูต ดั๋งดิ่งกวี๊ หัวหน้าคณะผู้แทนถาวรของเวียดนามประจำสหประชาชาติได้เผยว่า เวียดนามส่งเสริมบทบาทของตนในสหประชาชาติมากขึ้น   
เวียดนามเป็นประเทศที่มีความรับผิดชอบของสหประชาชาติ - ảnh 1 เอกอัครราชทูต ดั๋งดิ่งกวี๊ หัวหน้าคณะผู้แทนถาวรของเวียดนามประจำสหประชาชาติ

ในด้านสันติภาพและความมั่นคง เวียดนามได้มีส่วนร่วมในด้านการลดอาวุธและการป้องกันการเผยแพร่อาวุธ  โดยเฉพาะ การปลอดอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง การเข้าร่วมกิจกรรมการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเป็นจุดเด่นที่แสดงให้เห็นถึงจิตใจการเป็นหุ้นส่วนที่มีความรับผิดชอบของเวียดนามและเวียดนามกำลังเตรียมความพร้อมให้แก่โรงพยาบาลสนามอันดับ 2 ในซูดานใต้

ในด้านการพัฒนา เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติเป้าหมายแห่งสหัสวรรษ ปัจจุบัน เวียดนามกำลังผลักดันการปฏิบัติระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี2030 ข้อตกลงปารีสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและข้อคิดริเริ่มของสหประชาชาติเกี่ยวกับการรับมือกับปรากฎการณ์เอลนีโญและลานีญา เมื่อวันที่5กรกฎาคมปี2018 เวียดนามและสหประชาชาติได้ลงนามในแผนการยุทธศาสตร์ใหม่ในช่วงปี2017-2021 ซึ่งเป็นนิมิตหมายสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงคำมั่นของสหประชาชาติและเวียดนามเกี่ยวกับการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  สำหรับด้านการปกป้องสิทธิของมนุษยชน เวียดนามเป็นประเทศสมาชิกที่มีความรับผิดชอบผ่านการจัดทำรายงานการตรวจสอบประจำปีหรือUPRและเข้าร่วมกิจกรรมปกป้องสิทธิของมนุษยชน

  เอกอัครราชทูตดั๋งดิ่งกวี๊ยังแสดงความเชื่อมั่นว่า ในเวลาที่จะถึง เวียดนามจะมีส่วนร่วมต่อการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคและโลกต่อไป พร้อมทั้ง พยายามพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมมือกับสหประชาชาติให้เข้าสู่ส่วนลึก มีประสิทธิภาพและจริงจัง เวียดนามจะร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆปฏิบัติตามหลักการขั้นพื้นฐานของกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายสากล ผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ยุติธรรม มิตรภาพและความร่วมมือ ค้ำประกันผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของทุกประเทศ โดยเฉพาะ ประเทศที่กำลังพัฒนา.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด