เวียดนามเป็นฝ่ายรุกในการปฏิบัติคำมั่นระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(VOVWORLD) -วันที่10ตุลาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมสนทนาระดับสูงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อหารือปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเวียดนามและผลักดันความร่วมมือกับหุ้นส่วนต่างๆรวมทั้งชมรมนักวิทยาศาสตร์ ผู้ประกอบการและองค์การต่างๆในการรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ในการกล่าวปราศรัย ณ ที่ประชุม นาย เลกงแถ่ง รัฐมนตรีช่วยกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้เผยว่า จากการเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและด้วยความรับผิดชอบและการเป็นฝ่ายรุกในการปฏิบัติคำมั่นระหว่างประเทศต่างๆ เวียดนามได้จัดทำและปฏิบัตินโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแห่งสีเขียวและพลังงานหมุนเวียนอย่างเข้มแข็ง ควบคู่กันนั้นคือการอนุมัติข้อตกลงปารีสและการประกาศแผนปฏิบัติการว่าด้วยการปฏิบัติข้อตกลงปารีสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการปฏิบัติ “การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด-NDC” ซึ่งได้รับการขยายในทุกกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ รวมทั้งการปฏิบัติมติว่าด้วยการพัฒนาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับสภาวการณ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ส่วนนาง คายต์ลิน วิสเซน รักษาการตัวแทนของยูเอ็นดีพีประจำเวียดนามได้ชื่นชมส่วนร่วมและความพยายามของเวียดนามในการปฏิบัติเพื่อรับมือกับปัญหาด้านภูมิอากาศและก็เป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้รับเลือกปฏิบัติโครงการสร้างกองทุนแห่งสีเขียวเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการป้องกันและรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเวียดนามมีศักยภาพในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเช่นไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ไฟฟ้าพลังลม ซึ่งนับเป็นกระบวนการที่มีความเป็นไปได้สูงในการปฏิบัติ

ในที่ประชุม คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ประกาศรายงานฉบับพิเศษเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับผลกระทบของอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้น1.5องศาและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเรือนกระจก ซึ่งรายงานนี้จะได้รับการพิจารณาในการประชุมคอป24 ณ โปแลนด์ในเดือนธันวาคมนี้ .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด