เวียดนามเป็นสถานที่ดึงดูดเงินลงทุนภายในอาเซียน

(VOVWorld)-ฟอรั่มการลงทุนอาเซียนปี๒๐๑๗ถูกจัดขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์  โดยมีผู้แทนกว่า๘๐๐คนจาก๑๒๖กองทุนทั่วโลกและสถานประกอบการเข้าร่วม  
(VOVWorld)-ฟอรั่มการลงทุนอาเซียนปี๒๐๑๗ถูกจัดขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์  โดยมีผู้แทนกว่า๘๐๐คนจาก๑๒๖กองทุนทั่วโลกและสถานประกอบการเข้าร่วม  นี่เป็นโอกาสเพื่อให้ฝ่ายต่างๆแลกเปลี่ยนโอกาสการลงทุนในภูมิภาคบนพื้นฐานของการเกาะติดแนวทางเกี่ยวกับภูมิศาสตร์การเมือง  การประกอบธุรกิจและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาของอาเซียนในอนาคต  ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นาย Dato John Chong ผู้อำนวยการใหญ่เครือบริษัทMaybank KimEngของมาเลเซียได้ประเมินว่า เวียดนามเป็นสถานที่ที่ดึงดูดแหล่งเงินลงทุนภายในอาเซียนเนื่องจากความตั้งใจของรัฐบาลในการปรับปรุงสถานประกอบการภาครัฐให้เป็นบริษัทหุ้นส่วน  พร้อมทั้ง เผยว่า นักลงทุนต่างชาติมองเห็นศักยภาพของการปรับปรุงสถานประกอบการภาครัฐให้เป็นบริษัทหุ้นส่วน  ศักยภาพการลงทุนด้านการเงินเพื่อการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  พลังงานและท่าเรือในเวียดนามในเวลาที่จะถึง  คาดว่า อัตราการขยายตัวของ๖ตลาดหลักได้แก่มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซียน ไทย เวียดนามและฟิลิปปินส์ในปี๒๐๑๗จะบรรลุร้อยละ๔.๘และร้อยละ๕.๓ในปี๒๐๑๘เนื่องจาการฟื้นตัวของการค้าและการเพิ่มราคาของผลิตภัณฑ์  ซึ่งในนั้น อัตราการขยายตัวของเวียดนามอยู่ในระดับสูงในปี๒๐๑๗คือร้อยละ๖.๓และในปี๒๐๑๘คือร้อยละ๖.๒.

           

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด