เวียดนามเป็นสมาชิกที่กระตือรือร้นขององค์กรระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส

20 มีนาคม 2560 - 17:14:33

เวยดนามเปนสมาชกทกระตอรอรนขององคกรระหวางประเทศของกลมประเทศทใชภาษาฝรงเศส hinh 0
ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวาง กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมเปิดการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสครั้งที่ 16 (vietnamplus)

(VOVworld) – วันที่ 20 มีนาคม กลุ่มผู้ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในโลกได้ฉลองวันภาษาฝรั่งเศสสากล โดยพิธีฉลองวันงานนี้ได้มีขึ้นใน 84 ประเทศสมาชิกและผู้สังเกตการณ์ขององค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสหรือโอไออฟ หัวข้อของวันงานในปีนี้คือ “ฉันรัก ฉันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น” เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆให้แก่เยาวชนและส่งเสริมให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

ส่วนที่เวียดนาม สำนักงานเอเชียแปซิฟิกขององค์การโอไอเอฟ กระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมหาวิทยาลัยต่างๆได้จัดกิจกรรมต่างๆในทั่วประเทศ พิธีฉลองอย่างเป็นทางการได้มีขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม ณ กรุงฮานอย เพื่อสร้างนิมิตหมายตามคำมั่นของเวียดนามกับโอไอเอฟ เวียดนามมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งในการพัฒนาคุณค่าของโอไอเอฟในทั่วโลก การที่จำนวนผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในเวียดนามเพิ่มขึ้นในเวลาที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่เข้มแข็งของเวียดนามในการพัฒนาภาษาฝรั่งเศส
การฉลองวันภาษาฝรั่งเศสสากลในปีนี้มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะสร้างนิมิตหมาย 20 ปีเวียดนามจัดการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสครั้งที่ 7 ณ กรุงฮานอย.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 235 ฉบับจากผู้ฟัง 42 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

(VOVworld) - นอกเหนือจากเครื่องดื่มชนิดต่างๆแล้ว ไอศครีมถือเป็นเมนูอาหารว่างที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในฤดูร้อน โดยชาวเวียดนามทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ต่างชอบกินไอศครีม