เวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “shape the world” ครั้งที่5

(VOVworld) – การประชุม “shape the world” ภายใต้หัวข้อ “ผู้บริหารประกอบการเวียดนามแห่งอนาคต” ครั้งที่5 จะมีขึ้น ณ นครโฮจิมินห์ในวันที่ 15 สิงหาคม

(VOVworld) – การประชุม “shape the world” ภายใต้หัวข้อ “ผู้บริหารประกอบการเวียดนามแห่งอนาคต” ครั้งที่5 จะมีขึ้น ณ นครโฮจิมินห์ในวันที่ 15 สิงหาคม ในการนี้ บรรดาผู้บริหารของสถานประกอบการ ตัวแทนของสำนักงานภาครัฐและองค์กรมวลชนสังคมจะเน้นหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อมีข้อเสนอแนะและมาตรการเพื่อช่วยให้สถานประกอบการเวียดนามสามารถฟันฝ่าความท้าทายในสภาวะการณ์ที่เศรษฐกิจมีการผันผวนอย่างซับซ้อน ตลอดจนยกระดับสถานะและบทบาทของสถานประกอบการเวียดนามบนเวทีโลก ในการประชุมครั้งนี้ บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและผู้บริหารของเครือบริษัทเศรษฐกิจใหญ่ๆทั้งภายในและต่างประเทศจะมีรายงานโดยเน้นถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องถึงการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ นับตั้งแต่ปี 2005 จนถึงปัจจุบัน การประชุม “shape the world” ได้มีบทบาทสนับสนุนผู้บริหารสถานประกอบการเอเชียและเวียดนามในการปรับปรุงรูปแบบการประกอบธุรกิจและแสวงหาหุ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อบรรลุความได้เปรียบในการประกอบธุรกิจที่ยั่งยืน./.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด