เวียดนามเพิ่มความเข้มงวดในการลงโทษต่อการใช้ศาสนาบังหน้าเพื่อทำผิดกฎหมาย

(VOVWORLD) - เวียดนามเพิ่มความเข้มงวดในการลงโทษต่อการใช้ศาสนาบังหน้าเพื่อทำผิดกฎหมาย นี่คือคำยืนยันของนาย มายเตี๊ยนหยุง รัฐมนตรีประจำสำนักรัฐบาลในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของรัฐบาลเมื่อบ่ายวันที่ 3 พฤษภาคม เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสมาคมWorld Mission society church of God ในท้องถิ่นต่างๆของเวียดนามที่สร้างความวิตกกังวลให้แก่ประชามติ 
เวียดนามเพิ่มความเข้มงวดในการลงโทษต่อการใช้ศาสนาบังหน้าเพื่อทำผิดกฎหมาย - ảnh 1ภาพการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของรัฐบาล (VGP) 

นาย มายเตี๊ยนหยุงได้ยืนยันข่าวว่า มีองค์การจากต่างประเทศกำลังเผยแพร่แนวคิดและมีการปฏิบัติที่ขัดกับขนบธรรมเนียมประเพณี จรรยาบรรณ เกียรติประวัติและวัฒนธรรมของคนเวียดนาม“พรรคและรัฐให้ความเคารพและค้ำประกันสิทธิเสรีภาพด้านความเลื่อมใสและการนับถือศาสนาของประชาชน เวียดนามอำนวยความสะดวกให้แก่การประกอบศาสนกิจ รวมทั้งสถานที่ประกอบศาสนกิจของศาสนาต่างๆภายใต้กรอบของกฎหมาย แต่เวียดนามก็ยืนหยัดลงโทษต่อการอ้างศาสนาเพื่อทำผิดกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ขัดกับขนบธรรมเนียมประเพณี จรรยาบรรณ และวิถีชีวิตของคนเวียดนาม ดังนั้น ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการอ้างศาสนาเพื่อทำผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของผู้อื่น”

ในเวลาข้างหน้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเวียดนามจะตรวจสอบ การปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของสมาคมWorld Mission society church of God และจะมีมาตรการลงโทษอย่างเคร่งครัด.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด