เวียดนามเรียกร้องให้ธำรงบรรยากาศที่สันติ ความมั่นคงและร่วมมือในทะเลตะวันออก

(VOVworld) – ท่าน Lê Hoài Trung เสนอว่า ในขณะที่ยังไม่สามารถบรรลุมาตรการแก้ไขการพิพาทด้านอธิปไตยและเส้นแบ่งพรมแดนทางทะเล ประเทศในเขตริมฝั่งทะเลต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ UNCLOS อย่างเคร่งครัด

เวียดนามเรียกร้องให้ธำรงบรรยากาศที่สันติ ความมั่นคงและร่วมมือในทะเลตะวันออก - ảnh 1
เวียดนามเรียกร้องการธำรงรักษาสันติภาพในทะเลตะวันออก (vietnamplus.vn)
(VOVworld) – การประชุมครั้งที่ 23 ของประเทศสมาชิกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ปี 1982 ได้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 10 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน ณ สำนักงานสหประชาชาติในนครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐซึ่งเป็นโอกาสเพื่อให้ประเทศสมาชิกสรุปการปฏิบัติงานของสำนักงานต่างๆที่ได้รับการจัดตั้งตามกฎระเบียบของ UNCLOS  ซึ่งประกอบไปด้วย ศาลระหว่างประเทศเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเล สำนักงานอำนาจระหว่างประเทศเกี่ยวกับพื้นมหาสมุทและคณะกรรมการเขตแดนไหล่ทวีปของสหประชาชาติ นอกจากนี้ นี่ยังเป็นโอกาสเพื่อให้ประเทศสมาชิกหารือเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการประกาศใช้และปฏิบัติอนุสัญญา

ในการนี้ นาย Lê Hoài Trung เอกอัครราชทูต หัวหน้าคณะตัวแทนเวียดนามประจำสหประชาชาติซึ่งเข้าร่วมการประชุมได้กล่าวสุนทรพจน์สำคัญโดยชื่นชมการปฏิบัติงานของสำนักงานต่างๆที่ได้รับการจัดตั้งเมื่อปี 2012ในกรอบอนุสัญญาและชื่นชมประเทศสมาชิกที่ได้หารือเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติอนุสัญญาเพื่อแสวงหามาตรการที่เหมาะสมเพื่อผลักดันการปฏิบัติเป้าหมายและหลักการของอนุสัญญา สำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องถึงทะเลตะวันออก ท่าน Lê Hoài Trung ได้เผยว่า ก็เหมือนเขตทะเลต่างๆในโลก การจับปลาในทะเลตะวันออกคือการประกอบอาชีพที่มีมานานแล้ว คือแหล่งเลี้ยงชีพของชาวประมงนับร้อยล้านคนที่อยู่ริมฝั่งทะเล การอำนวยความสะดวกให้ชาวประมงสามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนคือความรับผิดชอบของทุกประเทศริมฝั่งทะเล แต่อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา เขตทะเลนี้ได้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การขับไล่ชาวประมง การจับกุมตัวและการใช้อาวุธข่มขู่หรือโจมตีชาวประมงที่จับปลาอยู่ในเขตทะเลเดิม ท่าน Lê Hoài Trung ยังเสนอว่า ในขณะที่ยังไม่สามารถบรรลุมาตรการแก้ไขการพิพาทด้านอธิปไตยและเส้นแบ่งพรมแดนทางทะเล ประเทศในเขตริมฝั่งทะเลต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ UNCLOS อย่างเคร่งครัด รวมทั้งประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้องต้องทำการเจรจาเพื่อบรรลุความเห็นพ้องในการประกอบอาชีพประมง รักษาความปลอดภัยให้แก่ชาวประมง อำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะและอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล ทุกปฏิบัติการแต่เพียงฝ่ายเดียว เช่นการประกาศคำสั่งห้ามจับปลา การบังคับใช้กฎหมายของประเทศตนในเขตที่เกิดการพิพาทจะทำให้สถานการณ์มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น เดินสวนกับเป้าหมายและหลักการของ UNCLOS เอกอัครราชทูต Lê Hoài Trung ได้ย้ำถึงความจำเป็นในการธำรงบรรยากาศที่สันติ ความมั่นคงและร่วมมือในทะเลตะวันออกเพื่อใช้เขตทะเลต่างๆในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนและอนุรักสภาพแวดล้อมทางทะเลตามกฎระเบียบของอนุสัญญาคือความต้องการที่จำเป็นและได้รับความสนใจและผลักดันจากประเทศในภูมิภาค ในโอกาสนี้ นาย Lê Hoài Trung ได้แนะนำกฎหมายทางทะเลของเวียดนามที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปี 2013 และยืนยันว่า ข้อกำหนดของกฎหมายนี้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ได้ถูกระบุใน UNCLOS ปี 1982./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด