เวียดนามเรียกร้องให้ประเทศต่างๆปฏิบัติตามคำมั่นเกี่ยวกับการปลอดนิวเคลียร์

(VOVWorld)-ในระหว่างวันที่๒๗-๓๑มีนาคม ณ สำนักงานของสหประชาชาติ  ได้มีการจัดการประชุมหารือเกี่ยวกับเครื่องมือทางนิตินัยเพื่อห้ามอาวุธนิวเคลียร์และมุ่งสู่การปลอดอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่๑  
เวียดนามเรียกร้องให้ประเทศต่างๆปฏิบัติตามคำมั่นเกี่ยวกับการปลอดนิวเคลียร์ - ảnh 1
(Photo: vietnamplus.vn)
(VOVWorld)-ในระหว่างวันที่๒๗-๓๑มีนาคม ณ สำนักงานของสหประชาชาติ  ได้มีการจัดการประชุมหารือเกี่ยวกับเครื่องมือทางนิตินัยเพื่อห้ามอาวุธนิวเคลียร์และมุ่งสู่การปลอดอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่๑  ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม เมื่อวันที่๒๘มีนาคม นาง เหงวียนเฟืองงา เอกอัครราชทูตเวียดนามและหัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์ต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศและผลเสียหายด้านมนุษยธรรมจากอาวุธนิวเคลียร์  พร้อมทั้ง ยืนยันถึงจุดยืนที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามในความพยายามระหว่างประเทศเพื่อปลอดอาวุธนิวเคลียร์  รวมทั้ง การจัดการประชุมครั้งนี้   อีกทั้ง เรียกร้องให้ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์หาทางป้องกันไม่ให้เกิดการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ใส่ประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองและให้ความเคารพเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์  การผลักดันสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศให้เป็นความรับผิดชอบของทุกประเทศสมาชิก
การประชุมครั้งนี้มีคณะผู้แทนจาก๑๒๐ประเทศ องค์การระหว่างประเทศและองค์กรภาคเอกชนเข้าร่วม  ก่อนการประชุมครั้งนี้ เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนสหรัฐประจำสหประชาชาติและตัวแทนของบางประเทศได้พบปะกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการที่๔๐ประเทศไม่เข้าร่วมการประชุมนี้ ซึ่งสหรัฐได้ยืนยันถึงคำมั่นเกี่ยวกับการปลอดอาวุธและไม่เผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์แต่สถานการณ์ความมั่นคงปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับการจัดการเจรจาเกี่ยวกับสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์  ดังนั้น สหรัฐและประเทศพันธมิตรต้องธำรงนโยบายด้านนิวเคลียร์เพื่อค้ำประกันการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพ.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด