เวียดนามเรียกร้องให้สหประชาชาติให้ความสนใจร่างยุทธศาสตร์ป้องกันการปะทะในระยะยาว

11 มกราคม 2560 - 17:15:54

เวยดนามเรยกรองใหสหประชาชาตใหความสนใจรางยทธศาสตรปองกนการปะทะในระยะยาว hinh 0
ภาพการประชุม (Photo: THX)

(VOVworld) - เมื่อวันที่ 10 มกราคม คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้จัดการประชุมนัดแรกในปี 2017 ภายใต้หัวข้อ “การป้องกันการปะทะและรักษาสันติภาพ” โดยมีตัวแทนจาก 94 ประเทศสมาชิกเข้าร่วม ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม เอกอัครราชทูต ฝ่ามถิกิมแอง รองหัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติได้เผยว่า ปัญหาการพิพาทในระยะยาวไม่เพียงแต่ขัดขวางการพัฒนาเท่านั้น หากยังเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการปะทะอีกด้วย ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่สหประชาชาติต้องเสริมสร้างโครงสร้างความมั่นคงร่วมบนพื้นฐานของการผลักดันลัทธิพหุภาคี การให้ความเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายสากล ไม่ใช้ หรือ ข่มขู่ที่จะใช้กำลัง พรอ้มทั้งยืนยันว่า ต้องให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันการปะทะในระยะยาวและแก้ไขปัญหาการพิพาทบนพื้นฐานของมาตราที่ 33 ของกฎบัตรสหประชาชาติ ให้ความเคารพเอกราช อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของแต่ละประเทศ ให้ความสำคัญต่อบทบาทการเป็นคนกลางของอาเซียนในโครงสร้างความมั่นคงในภูมิภาคและยืนยันว่า อาเซียนพยายามแสวงหามาตรการทางการเมืองเพื่อป้องกันการปะทะและแก้ไขปัญหาการพิพาทในภูมิภาค รวมถึงปัญหาทะเลตะวันออก.

ตอบจดหมายวันที่ 21มกราคมปี2017

ตอบจดหมายวันที่ 21มกราคมปี2017

(VOVworld) - กลุ่มนักศึกษาชาวไทยที่เรียนภาษาเวียดนามอยากให้เราแนะนำเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ต๋าวโหมะ หรือเยี่ยมสุสานบรรพบุรุษ จุดธูป ทำความสะอาด เชิญวิญญาณบรรพบุรุษกลับบ้านฉลองปีใหม่ของชาวเวียดนาม

รายละเอียด

วิธีการทำ “bánh chưng” หรือ "ขนมข้าวต้มมัดใหญ่เวียดนาม"

วิธีการทำ “bánh chưng” หรือ

(VOVworld) – ในวันนี้ รายการภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุเวียดนามขอเสนอวิธีการทำ แบ๊งห์จึง เนื่องในโอกาสตรุษเต็ตปีวอก ๒๐๑๖ ที่กำลังจะมาถึงในเวียดนาม.