เวียดนามเรียกร้องให้แสวงหามาตรการสันติภาพเพื่อแก้ไขการปะทะระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์และปัญหาซีเรีย

21 เมษายน 2560 - 15:35:42

เวยดนามเรยกรองใหแสวงหามาตรการสนตภาพเพอแกไขการปะทะระหวางอสราเอลกบปาเลสไตนและปญหาซเรย hinh 0
เอกอัครราชทูต เหงวียนเฟืองงา หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติ
 (Photo: vietnamplus.vn)

(VOVworld) - วิกฤตการเมืองในภูมิภาคตะวันออกกลางกำลังคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยความแตกแยกในภูมิภาคได้เปิดทางให้ฝ่ายต่างๆจากภายนอกเข้าไปแทรกแซงปัญหา จนทำให้เกิดการปะทะและปัญหาความไม่สงบ นี่คือคำเตือนของนาย Nickolay Mladenov ผู้ประสานงานพิเศษของสหประชาชาติเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพในตะวันออกกลางในการประชุมคณะมนตรีความั่นคงแห่งสหประชาชาติในหัวข้อ “สถานการณ์ในตะวันออกกลางและปัญหาปาเลสไตน์”เมื่อวันที่ 20 เมษายน
ในการนี้ เอกอัครราชทูต เหงวียนเฟืองงา หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติได้ยํ้าว่า ปัญหาการใช้ความรุนแรง กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง การปะทะระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ สงครามในซีเรีย เยเมน อิรักและประเทศอื่นๆได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ประชาชนในประเทศที่เกิดการปะทะต้องอพยพลี้ภัยในประเทศอื่น ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคและโลก พร้อมทั้งยืนยันว่า เวียดนามให้การสนับสนุนภารกิจการต่อสู้เพื่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนปาเลสไตน์ โดยเฉพาะสิทธิการตัดสินใจด้วยตนเองและการจัดตั้งรัฐที่อิสระและแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในซีเรียเมื่อเร็วๆนี้และยืนยันว่า เวียดนามประณามการใช้อาวุธเคมีและคัดค้านปฏิบัติการต่อต้านประชาชนผู้บริสุทธิ์.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว