เวียดนามเสนอมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาคและคํ้าประกันสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนทุกคน

(VOVworld) - ในกรอบการประชุมครบองค์ของสมัชชาใหญ่สหภาพรัฐสภาโลกหรือไอพียูครั้งที่ 136 ณ กรุงธากา ประเทศบังคลาเทศเมื่อวันที่ 3 เมษายน บรรดาผู้แทนได้หารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาคและคํ้าประกันสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนทุกคน

เวียดนามเสนอมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาคและคํ้าประกันสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนทุกคน - ảnh 1
นาง ต่องถิฟ้องกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม (Photo: vietnamplus.vn)

(VOVworld) - ในกรอบการประชุมครบองค์ของสมัชชาใหญ่สหภาพรัฐสภาโลกหรือไอพียูครั้งที่ 136 ณ กรุงธากา ประเทศบังคลาเทศเมื่อวันที่ 3 เมษายน บรรดาผู้แทนได้หารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาคและคํ้าประกันสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนทุกคน ซึ่งคณะผู้แทนเวียดนามนำโดยนาง ต่องถิฟ้อง รองประธานรัฐสภาได้เข้าร่วมและมีบทปราศรัยต่อที่ประชุมดังกล่าว โดยระบุถึงข้อเสนอ 8 ข้อเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาคและคํ้าประกันสวัสดิการสังคม เช่น ส่งเสริมบทบาทของสหประชาชาติ ผลักดันการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแต่ละประเทศ สร้างสรรค์เครือข่ายเชื่อมโยงกับองค์กรต่างๆในภูมิภาคเพื่อประสานปฏิบัติการรับมือปัญหาด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่เพื่อคํ้าประกันสวัสดิการสังคมและรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนทุกคน  ส่วนประเทศต่างๆต้องปรับปรุงระเบียบการ ยกระดับประสิทธิภาพของการวางนโยบายและการบริหารประเทศเพื่อลดความไม่เสมอภาคในสังคม  อีกทั้งต้องเรียกร้องให้ประเทศที่พัฒนาให้การสนับสนุน ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศที่กำลังพัฒนา ตลอดจนส่งเสริมให้ประเทศต่างๆจัดทำกลไกเพื่อประเมินสถานการณ์ความเสมอภาค ส่วนรัฐสภาประเทศต่างๆต้องส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติและตรวจสอบกิจกรรมของรัฐบาล พร้อมทั้งสนับสนุนรัฐบาลประเทศต่างๆปฏิบัติเป้าหมายลดความไม่เสมอภาคจนถึงปี 2030  ควบคู่กันนั้น สหภาพรัฐสภาโลกต้องส่งเสริมกลไกความร่วมมือระหว่างไอพียูกับสหประชาชาติ และระหว่างองค์กรระหว่างประเทศกับรัฐสภาประเทศสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนผลักดันการประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับผลประโยชน์และความรับผิดชอบในเรื่องนี้.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด