เวียดนามเสนอเนื้อหาที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในคณะกรรมการสถานะของสตรีแห่งสหประชาชาติเพื่อมุ่งสู่ความเสมอภาคทางเพศ

(VOVWORLD) - เวียดนามจะเน้นถึงการปรับปรุงระบบกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมให้มีความสมบูรณ์ ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการปฏิรูปการประกันสังคม การศึกษาตลอดชีวิตให้แก่สตรีและเด็กหญิง การสร้างงานทำให้แก่สตรีผู้สูงอายุและผู้อพยพสตรีเพื่อบรรลุเป้าหมายความเสอมภาคทางเพศที่วางไว้ 

นี่คือเนื้อหาของบทปราศรัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม ด่าวหงอกยุง ในการประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคมในกรอบการประชุมครั้งที่ 63 คณะกรรมการสถานะสตรีของสหประชาชาติในนครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐ

ในฟอรั่มเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศที่ใหญ่ที่สุดของสหประชาชาติ รัฐมนตรี ด่าวหงอกยุง ได้เผยว่า เวียดนามก็เหมือนกับหลายประเทศสมาชิกของสหประชาชาติที่ได้ยืนยันว่า การค้ำประกันสวัสดิการสังคมคือหนึ่งในเป้าหมายที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ อีกทั้งแลกเปลี่ยนผลสำเร็จของเวียดนามในการลดช่องว่างความเสมอภาคทางเพศ เช่นอัตราแรงงานสตรีเวียดนามปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 71.2 และเวียดนามได้บรรลุอัตราลดจำนวนคนจนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา  รัฐบาลเวียดนามยังให้คำมั่นที่จะจัดงบเกือบร้อยละ 2.6 ของจีดีพีทุกปีให้แก่นโยบายและโครงการเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่สุดในสังคม รวมทั้งสตรีและเด็กหญิง

ในการประชุม รัฐมนตรี ด่าวหงอกยุง ได้แสดงความเห็นว่า ต้องลงทุนให้แก่กิจกรรมประสานงานในด้านต่างๆ เช่นสวัสดิการสังคม การศึกษา การลดความยากจน การมอบสิทธิด้านเศรษฐกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกให้คำมั่นจัดสรรงบประมาณในระดับที่เหมาะสมให้แก่หน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือสตรีและเด็ก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด