เวียดนามและจีนทำการเจรจาเกี่ยวกับเขตทะเลนอกอ่าวทะเลตะวันออกและความร่วมมือด้านที่มีความอ่อนไหวในทะเล

(VOVworld) –  เวียดนามและจีนทำการเจรจาเกี่ยวกับเขตทะเลนอกอ่าวทะเลตะวันออกและความร่วมมือด้านที่มีความอ่อนไหวในทะเล

เวียดนามและจีนทำการเจรจาเกี่ยวกับเขตทะเลนอกอ่าวทะเลตะวันออกและความร่วมมือด้านที่มีความอ่อนไหวในทะเล - ảnh 1
เวียดนามและจีนทำการเจรจาเกี่ยวกับเขตทะเลนอกอ่าวทะเลตะวันออก
และความร่วมมือด้านที่มีความอ่อนไหวในทะเล(Photo:TTX )

(VOVworld) –  การเจรจาระหว่างเวียดนามกับจีน ได้มีขึ้น ณ กรุงฮานอย ในระหว่างวันที่๑๙ถึงวันที่๒๐เดือนนี้

             ในการเจรจารอบที่๕ระดับนักวิชาการเกี่ยวกับเขตทะเลนอกอ่าวทะเลตะวันออก ผู้นำทั้งสองประเทศได้ยืนยันว่า จะปฏิบัติตามความเข้าใจร่วมของผู้นำทั้งสองประเทศว่าด้วยการผลักดันการเจรจาเกี่ยวกับการกำหนดเขตทะเลนอกอ่าวทะเลตะวันออกพร้อมทั้งผลักดันความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาเขตทะเลนี้อย่างเข้มแข็ง ในการเจรจานี้ นักวิชาการด้านเทคนิกส์เกี่ยวกับการสำรวจร่วมของทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นรูปธรรมต่างๆเพื่อเป้าหมายกำหนดเขตทะเลนอกอ่าวทะเลตะวันออกและความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาเขตทะเลนี้

            ในการเจรจารอบที่๕ของกลุ่มปฏิบัติงานเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านที่อ่อนไหวน้อยในทะเล ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนและเห็นพ้องกันในแผนปฏิบัติข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือ๒ฉบับที่เกี่ยวข้องกับโครงการ“ความร่วมมือแลกเปลี่ยน วิจัยเกี่ยวกับการบริหารสิ่งแวดล้อมทางทะเลและเกาะแก่งในเขตอ่าวทะเลตะวันออกระหว่างเวียดนามกับจีน”และโครงการ“วิจัย เปรียบเทียบหินตะกอนในยุคโซโลซีนเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงกับเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำแซงซี” ทั้งสองฝ่ายยังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อตกลง“ความร่วมมือด้านการกู้ภัยในทะเลระหว่างเวียดนามกับจีน”เพื่อลงนามโดยเร็วและปฏิบัติภายในปี๒๐๑๔

            ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันว่า การเจรจารอบที่๕ระดับนักวิชาการเวียดนาม จีนเกี่ยวกับเขตทะเลนอกอ่าวทะเลตะวันออกในครึ่งหลังปี๒๐๑๔และรอบที่๖เกี่ยวกับความร่วมมือด้านที่มีความอ่อนไหวน้อยในทะเลระหว่างเวียดนามกับจีน จะจัดขึ้น ณ ประเทศจีน ในเดือนพฤษภาคมนี้./.

 

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด