เวียดนามและจีนลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 10 ฉบับ

(VOVworld) – ในกรอบการเยือนจีน บ่ายวันที่ 20 มิถุนายน ณ กรุงปักกิ่ง ท่าน เจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศได้เจรจากับนาย หลี่เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ส่วนหลังการเจรจาทวิภาคีเมื่อวันที่19มิถุนายน ผู้นำทั้งสองประเทศได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือสำคัญ 10 ฉบับเพื่อสร้างก้าวกระโดด ผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

เวียดนามและจีนลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 10 ฉบับ - ảnh 1
ท่าน เจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศได้เจรจากับนาย หลี่เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน
(VOVworld) – ในกรอบการเยือนจีน บ่ายวันที่ 20 มิถุนายน ณ กรุงปักกิ่ง ท่าน เจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศได้เจรจากับนาย หลี่เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางใหญ่ๆ และมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มความไว้วางใจทางการเมืองให้มากยิ่งขึ้น ผลักดันควมร่ววมมือเอื้อผระโยชน์ให้แก่กันเพื่อนำความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างสองประเทศพัฒนายั่งยืนยิ่งขึ้น สำหรับปัญหาในทะเลตะวันออก ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันว่า จะธำรงการพบปะ การสนทนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลผ่านมาตรการที่สันติ สอดคล้องกับความเข้าใจร่วมของผู้นำของทั้งสองประเทศ กฎหมายสากลและข้อตกลงเกี่ยวกับหลักการขั้นพื้นฐานว่าด้วยการแก้ไขปัญหาทางทะเลเวียดนาม-จีน บ่ายวันเดียวกัน ท่าน เจืองเติ๊นซาง ได้พบปะกับนาย ชางเตื๋อแชง หัวหน้าสมาชิกคณะกรรมาธิการการประชุมใหญ่ผู้แทนประชาชนทั่วประเทศจีน ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันว่า ในเวลาที่จะถึง รัฐสภาของทั้งสองประเทศจะผลักดันการพบปะระดับสูงต่อไป แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านนิติบัญญัติ ตรวจสอบและเร่งรัดให้รัฐบาลทั้งสองประเทศปฏิบัติข้อตกลงที่ได้ลงนามอย่างเข้มแข็ง
ในกรอบการเยือนจีนของท่านประธานประเทศเวียดนาม ในวันเดียวกัน ท่าน ฝ๋ามบิ่งมิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้มีการพบปะกับนาย หวาง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน ส่วนผู้บริหารของกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไป กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม กระทรวงการเกษตรและพัฒนาชน กระทรวงคมนาคมขนส่งเวียดนามได้มีการพบปะกับบรรดาผู้บริหารของกระทรวงต่างๆของจีน
เวียดนามและจีนลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 10 ฉบับ - ảnh 2
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน หลังการเจรจาทวิภาคี ผู้นำทั้งสองประเทศได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือสำคัญ 10 ฉบับเพื่อสร้างก้าวกระโดด ผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศซึ่งประกอบไปด้วย โครงการปฏิบัติการระหว่างรัฐบาลเวียดนามกับรัฐบาลจีนเกี่ยวกับการปฏิบัติความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือยุทธศาสตร์ในทุกด้านเวียดนาม-จีน ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหม ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามกับกระทรวงการเกษตรจีนเกี่ยวกับการจัดตั้งโทรศัพท์สายด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทบกระทั่งของเรือประมง บันทึกช่วยจำเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ ข้อกำหนดในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารจุดผ่านแดนทางบกระหว่างเวียดนามกับจีน ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามกับทบวงตรวจสอบคุณภาพและตรวจโรคพืชของจีนเกี่ยวกับการตรวจสอบและตรวจโรคพืชนำเข้าส่งออก แผนความร่วมมือระหว่างสหพันธ์องค์การมิตรภาพเวียดนามกับสมาคมมิตรภาพต่างประเทศประชาชนจีนในช่วงปี 2013-2017 ข้อตกลงโครงระหว่างรัฐบาลเวียดนามกับรัฐบาลจีนเกี่ยวกับการที่จีนจะสนับสนุนสินเชื่อพิเศษสำหรับโครงการระบบข้อมูลทางรถไฟ มูลค่า 320 ล้านหยวน ข้อตกลงสินเชื่อพิเศษสำหรับลูกค้าให้แก่โครงการโรงงานปุ๋ย นิงบิ่ง มูลค่า 45 ล้านเหรียญสหรัฐ ข้อตกลงฉบับแก้ไขครั้งที่ 4 ระหว่างเครือบริษัทปีโตรเลี่ยมเวียดนามกับเครือบริษัทปีโตรเลี่ยมแห่งชาติจีนที่เกี่ยวข้องถึงข้อตกลงการสำรวจร่วมในเขตที่มีการตกลงกันนอกฝั่งทะเลอ่าวทะเลตะวันออก นาย โด๊วันโห๋ว  ผู้อำนวยการใหญ่เครือบริษัทปีโตรเลี่ยมแห่งชาติเวียดนามหรือ PVN ได้เผยว่า ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง PVN กับเครือบริษัทปีโตรเลี่ยมแห่งชาติจีนได้ลงนามเมื่อปี 2006 สอดคล้องกับข้อตกลงที่ได้ลงนามระหว่างสองประเทศเกี่ยวกับการกำหนดเส้นแบ่งในอ่าวทะเลตะวันออกนี่คือข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับพื้นที่ส่วนหนึ่งในอ่าวทะเลตะวันออก เป็นสถานที่ที่ทุกคนต่างรู้จัก เวียดนามและจีนได้ลงนามข้อตกลงกำหนดเส้นแบ่งพรมแดนทางทะเล ดังนั้น ข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่ออธิปไตยแห่งชาติของแต่ละประเทศในอ่าวทะเลตะวันออก นี่คือข้อตกลงด้านเศรษฐกิจเท่านั้นโดยจะร่วมกันสำรวจมและขุดเจาะน้ำมัน” ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง PVN กับเครือบริษัทปีโตรเลี่ยมแห่งชาติจีนได้ขยายระยะเวลาปฏิบัติถึง 3 ครั้งแล้วและนี่คือการขยายระยะเวลาครั้งที่ 4 ซึ่งจะปฏิบัติไปจนถึงปี 2016 การเยือนจีนของประธานประเทศเวียดนามได้สร้างความสนใจให้แก่ประชามติจีนโดยหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่ๆของจีนได้รายงานข่าวพร้อมภาพการต้อนรับท่านเจืองเตินซางประธานประเทศเวียดนาม ณ มหาศาลาประชาชนจีนและภาพการเจรจาทวิภาคีระหว่างผู้นำสองประเทศ หนังสือพิมพ์เหรินหมินรื้อป้าว เสียงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ลงบทความที่อ้างคำกล่าวของประธานประเทศเวียดนามที่ว่า จีนและเวียดนามต่างเป็นเพื่อนบ้านและเป็นหุ้นส่วนร่วมมือที่สำคัญของกัน ซึ่งในกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยาวนานมากว่า60ปีนั้นทั้งสองฝ่ายสามารถถอดบทเรียนที่สำคัญคือไม่ว่าจะต้องประสบอุปสรรคใดๆก็จงพยายามยืนหยัดก้าวไปข้างหน้าบนเส้นทางแห่งความร่วมมือมิตรภาพ จีนให้ความสำคัญและจะยืนหยัดปฏิบัติแนวทางแห่งมิตรภาพกับเวียดนาม เว็บไซต์ของสำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ท่ามกลางบรรยากาศแห่งสันติภาพและตรงไปตรงมาผู้นำทั้งสองประเทศได้บรรลุความเห็นพ้องกันในการผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือยุทธศาสตร์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในสภาวการณ์ใหม่ ส่วนนักวิจัยเกี่ยวกับเวียดนามฟานจินเอื้อแห่งสถาบันสังคมศาสตร์จีนได้เผยว่า เธอหวังว่าการเยือนจีนครั้งนี้ของประธานประเทศเวียดนามจะมีส่วนร่วมผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้พัฒนายิ่งขึ้น ศ.กู๋แหยวนหยาง แห่งสถาบันสังคมศาสตร์จีนมีความเห็นว่า การเยือนจีนครั้งนี้ของผู้นำเวียดนามมีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายจะได้รับการขยายกว้างไปยังด้านอื่นๆด้วยรวมทั้งความร่วมมือระหว่างวงการวิทยาศาสตร์และสังคมของสองประเทศ./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด