เวียดนามและลาวขยายความสัมพันธ์ที่มีมาช้านานและความสามัคคีพิเศษ

(VOVworld) – เวียดนามและลาวได้ออกแถลงการณ์ร่วมเนื่องในโอกาสการเยือนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของท่านเหงียนซวนฟุ๊ก นายกรัฐมนตรีเวียดนามในระหว่างวันที่ 26-27 เมษายนปี 2017

เวียดนามและลาวขยายความสัมพันธ์ที่มีมาช้านานและความสามัคคีพิเศษ - ảnh 1

(VOVworld) – วันที่ 26 เมษายน เวียดนามและลาวได้ออกแถลงการณ์ร่วมเนื่องในโอกาสการเยือนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของท่านเหงียนซวนฟุ๊ก นายกรัฐมนตรีเวียดนามในระหว่างวันที่ 26-27 เมษายนปี 2017 โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันว่า จะขยายการพบปะแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระดับสูงในทุกรูปแบบ รวมทั้งความร่วมมือระหว่างกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นที่เป็นเมืองคู่มิตรกันโดยเฉพาะท้องถิ่นในเขตชายแดนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และปฏิบัติพิธีสารเกี่ยวกับเส้นแบ่งพรมแดนและหลักพรมแดนระหว่างสองประเทศให้ประสบความสำเร็จ รวมไปถึงข้อตกลงเกี่ยวกับระเบียบการควบคุมชายแดนและจุดผ่านแดนทางบกระหว่างรัฐบาลเวียดนามกับรัฐบาลลาวซึ่งกำลังจะมีผลบังคับใช้

ทั้งสองฝ่ายยืนยันถึงบทบาทสำคัญและเห็นพ้องในการพยายามขยายและยกระดับความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจการลงทุน การค้า คมนาคมและขนส่ง ให้มีประสิทธิภาพ ประสานงานในการปฏิบัติข้อตกลงการค้าที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศได้ลงนามเมื่อวันที่ 3 มีนาคมปี 2015 และข้อตกลงการค้าทางชายแดนที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศได้ลงนามเมื่อวันที่ 27 มิถุนายนปี 2015 พยายามเพิ่มมูลค่าการค้าต่างตอบแทนร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2016 ทั้งสองฝ่ายยังให้ความสนใจถึงความร่วมมือด้านการศึกษา ฝึกอบรมและการพัฒนาแหล่งบุคลากร

ทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะประสานงานอย่างใกล้ชิดบนเวทีระหว่างประเทศและภูมิภาค โดยเฉพาะสหประชาชาติ อาเซียนและกลไกความร่วมมืออนุภูมิภาค มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งต่อไป ส่งเสริมความสามัคคี ความเป็นเอกฉันท์และบทบาทที่เป็นศูนย์กลางของอาเซียนในโครงสร้างของภูมิภาคที่กำลังถูกกำหนด ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องขยายความร่วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกันรวมทั้งกับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อการบริหารจัดการน้ำและการใช้น้ำจากแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

ทั้งสองฝ่ายยังย้ำถึงบทบาทสำคัญของการธำรงสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคงและความปลอดภัยในทะเลตะวันออกและเห็นพ้องกันว่า การพิพาทในทะเลตะวันออกต้องได้รับการแก้ไขด้วยสันติวิธีตามกฎหมายสากล.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด