เวียดนามและสหรัฐขยายความร่วมมือด้านกลาโหม

(VOVworld) – ในเวลาที่จะถึง ทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติความร่วมมือบนเจตนารมณ์แห่งหุ้นส่วนในทุกด้านที่ผู้นำ ทั้งสองประเทศได้ลงนามเมื่อปี 2013 บันทึกช่วยจำเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านกลาโหมทวิภาคีหรือเอ็ม โอยูที่ลงนามเมื่อปี 2011...

เวียดนามและสหรัฐขยายความร่วมมือด้านกลาโหม - ảnh 1
พลโท เหงียนชี้หวิ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับนาย Frank A.Rose ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐดูแลกรมสอบสวนและสังเกตการณ์อาวุธ

(VOVworld) – เมื่อเช้าวันที่ 13 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย พลโท เหงียนชี้หวิ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามได้ให้การต้อนรับนาย Frank A.Rose ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐดูแลกรมสอบสวนและสังเกตการณ์อาวุธในโอกาสเดินทางมาเยือนเวียดนามโดยชื่นชมบทบาทของสหรัฐในภูมิภาคและแสดงความประสงค์ที่จะร่วมมือกับสหรัฐบนพื้นฐานการให้ความเคารพกฎบัตรสหประชาชาติ กฎหมายสากล ระบอบการเมือง เอกราช อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของแต่ละประเทศ ชื่นชมการที่สหรัฐยกเลิกบางส่วนของคำสั่งห้ามขายอาวุธที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บให้แก่เวียดนามเพื่อความมั่นคงทางทะเล พลโท เหงียนชี้หวิ่งย้ำว่า เวียดนามมีความประสงค์ว่า สหรัฐจะยกเลิกคำสั่งห้ามขายอาวุธต่อเวียดนามอย่างสมบูรณ์เพื่อมีส่วนร่วมขยายความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้านเวียดนาม-สหรัฐอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเสนอว่า ในเวลาที่จะถึง ทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติความร่วมมือบนเจตนารมณ์แห่งหุ้นส่วนในทุกด้านที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้ลงนามเมื่อปี 2013 บันทึกช่วยจำเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านกลาโหมทวิภาคีหรือเอ็มโอยูที่ลงนามเมื่อปี 2011และแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านกลาโหมที่ลงนามในปี 2015 ตามแนวทางที่เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของแต่ละฝ่าย นาย Frank A.Rose ได้ยืนยันว่า จะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อร่วมกับกองทัพของทั้งสองประเทศขยายความร่วมมือตามเนื้อหาที่ถูกระบุในเอ็มโอยูและแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ร่วมมือด้านกลาโหมที่ลงนามในปี 2015 เน้นความร่วมมือในการแก้ไขผลร้ายจากสงคราม กิจกรรมการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ความมั่นคงทางทะเลและความร่วมมือด้านเสนารักษ์.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด