เวียดนามและสหรัฐขยายความร่วมมือและผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคี

(VOVworld) – เวียดนามให้ความสำคัญและพร้อมหารือกับทางการชุดใหม่ของสหรัฐเพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้านระหว่างสองประเทศให้ลึกซึ้งมากขึ้น

(VOVworld) – ในกรอบการเยือนประเทศสหรัฐในระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม นายห่ากิมหงอก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้มีการพบปะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงต่างๆของสหรัฐ โดยได้ย้ำว่า เวียดนามให้ความสำคัญและพร้อมหารือกับทางการชุดใหม่ของสหรัฐเพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้านระหว่างสองประเทศให้ลึกซึ้งมากขึ้น หารือถึงมาตรการเพื่อขยายความสัมพันธ์ทวิภาคีในปี 2017 รวมทั้งการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทุกระดับ รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศเวียดนามได้เผยว่า ทั้งสองฝ่ายต้องธำรงอัตราการพัฒนาของความสัมพันธ์เศรษฐกิจ – การค้า ซึ่งเป็นเสาหลักและพลังขับเคลื่อนให้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ขยายความร่วมมือด้านการศึกษา – ฝึกอบรม วิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี ความมั่นคง – กลาโหมและแก้ไขผลเสียหายจากสงครามและมนุษยธรรม ส่วนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐได้ยืนยันอีกครั้งเกี่ยวกับแนวทางที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันคือให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้านกับเวียดนามและเห็นพ้องว่า ทั้งสองฝ่ายต้องขยายการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทุกระดับเพื่อผลักดันความร่วมมือที่มีศักยภาพอยู่ รวมถึงกลไกของกรอบข้อตกลงว่าด้วยการค้าและการลงทุนระหว่างเวียดนามกับสหรัฐหรือ TIFA โอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและโลกที่ต่างให้ความสนใจ รวมไปถึงลัทธิก่อการร้าย ความท้าทายด้านความมั่นคงที่เกิดใหม่ สถานการณ์ในทะเลตะวันออกและทะเลฮัวตุ้ง ฝ่ายสหรัฐได้ยืนยันว่า ให้ความสำคัญต่อภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกในกรอบยุทธศาสตร์การต่างประเทศทั่วไปของสหรัฐ สนับสนุนบทบาทของอาเซียนและกลไกต่างๆที่อาเซียนเป็นผู้แนะนำ สนับสนุนจุดยืนของอาเซียนเกี่ยวกับทะเลตะวันออกและให้คำมั่นที่จะพยายามขยายความสัมพันธ์ทวิภาคีกับบางประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวลาข้างหน้า.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด