เวียดนามและสาธารณรัฐเกาหลีผลักดันความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม

(VOVWorld)-เมื่อบ่ายวันที่๒๙มีนาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมเวียดนาม-สาธาณรัฐเกาหลีครั้งที่๑๓
(VOVWorld)-เมื่อบ่ายวันที่๒๙มีนาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมเวียดนาม-สาธาณรัฐเกาหลีครั้งที่๑๓ นี่เป็นกิจกรรมประจำปีเพื่อให้ทั้งสองประเทศแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ ผลักดันความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมได้ประเมินผลความร่วมมือระหว่างสองประเทศในเวลาที่ผ่านมาและหารือเกี่ยวกับแผนการร่วมมือในช่วงปี๒๐๑๗-๒๐๒๐  หารือเกี่ยวกับมาตรการด้านเทคนิคและเศรษฐกิจ  เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการขยายตัวแห่งสีเขียว  ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาตัวเมืองแห่งสีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด