เวียดนามและสาธารณรัฐเช็กส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำนโยบายด้านสังคม

(VOVWORLD) - ในระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน คณะปฏิบัติงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาส่วนกลางนำโดยนาย หวอวันพวง รองหัวหน้าคณะกรรมการฯได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐเช็กเพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำนโยบายด้านสังคม

ในการประชุมกับคณะกรรมาธิการดูแลนโยบายสังคมแห่งสภาล่างสาธารณรัฐเช็กนำโดยนาง Lucie Safrankova รองประธานคณะกรรมาธิการฯ ทั้ง 2 ฝ่ายได้หารือถึงนโยบายสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ สวัสดิการสังคม สิทธิผลประโยชน์ของสตรีและนโยบายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย นาง Safrankova ได้ชื่นชมชมรมชาวเวียดนามในสาธารณรัฐเช็กที่มีความขยันหมั่นเพียร คล่องตัว ปรับตัวเข้ากับชุมชนและมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศสาธารณรัฐเช็ก พร้อมทั้งแสดงความประสงค์ที่จะศึกษาเกียรติประวัติที่ดีงามของประชาชนเวียดนาม โดยเฉพาะการที่ลูกดูแลพ่อแม่ในวัยชรา

ในกรอบการเยือนสาธารณรัฐเช็กครั้งนี้ คณะฯยังได้ไปเยือนสถานทูตเวียดนามและสมาคมชาวเวียดนามในสาธารณรัฐเช็ก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด