เวียดนามและอียูมุ่งสู่การให้สัตยาบันข้อตกลง FLEGT

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 7 มกราคม ณ กรุงฮานอย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบท เหงียนซวนเกื่อง และนาง Heidi Hautala รองประธานรัฐสภายุโรปหรืออีพีได้เป็นประธานในการเจรจาเตรียมให้สัตยาบันและบังคับใช้ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาลป่าและการค้าของป่าหรือ VPA/ FLEGTระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรปที่ได้รับการลงนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 ตุลาคมปี 2018
เวียดนามและอียูมุ่งสู่การให้สัตยาบันข้อตกลง FLEGT  - ảnh 1ภาพการเจรจา (Photo laodong.com)

ในการเจรจา ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันว่า หากได้รับการให้สัตยาบัน ข้อตกลงฉบับนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในด้านธรรมภิบาลและแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ผลักดันการค้าไม้และผลิตภัฑณ์จากไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ส่งออกจากเวียดนามไปยังตลาดสหภาพยุโรปและตลาดอื่นๆ รัฐมนตรีเหงียนซวนเกื่องเผยว่า            “จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ รองประธานรัฐสภายุโรปจะเสนอให้รัฐสภายุโรปให้สัตยาบันข้อตกลงฉบับนี้โดยเร็วเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีพื้นฐานทางนิตินัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่กันนั้นจะจัดทำแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมในระดับรัฐบาล สถานประกอบการและประชาชนเพื่อให้การบังคับใช้มีความพร้อมเพรียงและมีประสิทธิภาพ และในขณะที่ปฏิบัติข้อตกลงฉบับนี้ ขอให้ฝ่ายอียูส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้การสนับสนุนเพื่อให้โครงการมีความเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ”

ส่วนนาง Heidi Hautala ได้ถือว่า นี่เป็นก้าวเดินที่สำคัญของสหภาพยุโรปในการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเอเชีย การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้และค้าไม้อย่างผิดกฎหมาย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด