เวียดนามและเนเธอร์แลนด์กระชับความร่วมมือในการวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้าและการบริหารจัดการท่าเรือ

21 เมษายน 2560 - 15:35:04

เวยดนามและเนเธอรแลนดกระชบความรวมมอในการวจยเกยวกบทรพยากรนาและการบรหารจดการทาเรอ hinh 0
ภาพกิจกรรมของรองนายกรัฐมนตรี จิ่งดิ่งหยุง ในกรอบการเยือนประเทศเนเธอร์แลนด์

(VOVworld) - ในกรอบการเยือนประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อเช้าวันที่ 20 เมษายน ตามเวลาท้องถิ่น นาย จิ่งดิ่งหยุง รองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยือนสถาบันวิจัย Deltares ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยด้านธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อมและเขตที่ราบลุ่มชั้นนำของเนเธอร์แลนด์ ในการนี้ นาย จิ่งดิ่งหยุง ได้ชื่มชมประสิทธิผลของโครงการต่างๆของทางสถาบันฯในเวียดนาม โดยเฉพาะโครงการระบบเตือนภัยพิบัติล่วงหน้า การรับมือปัญหาการกัดเซาะตลิ่งแม่นํ้าและปัญหานํ้าทะเลซึม พร้อมทั้งแสดงความประสงค์ว่า ทั้ง 2 ประเทศจะกระชับความร่วมมือในด้านนี้มากขึ้น
เช้าวันเดียวกัน นาย จิ่งดิ่งหยุง ได้ไปเยือนบริษัทที่ปรึกษาของสนามบินเนเธอร์แลนด์  ก่อนหน้านั้น เมื่อบ่ายวันที่ 19 เมษายน นาย จิ่งดิ่งหยุงได้ประชุมกับการท่าเรือรอตเทอร์ดาม เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ในการวางแผน การก่อสร้างและใช้ประโยชน์จากท่าเรือดังกล่าว  โดยได้แสดงความประสงค์ว่า เนเธอร์แลนด์จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก่อสร้างและบริหารจัดการท่าเรือให้แก่เวียดนาม ส่วนทางการท่าเรือรอตเทอร์ดาม จะให้ความร่วมมือในการวางแผนก่อสร้าง การให้บริการโลจิสติก  การรับมือปัญหาการกัดเซาะตลิ่งแม่น้ำและการใช้พลังงานลมเพื่อปกป้องชายฝั่งทะเล.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว