เวียดนามและแอฟริกาใต้เห็นพ้องผลักดันสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในทุกด้าน

(VOVWORLD) - ในระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม ณ กรุง พริทอเรีย ประเทศแอฟริกาใต้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม เหงียนก๊วกเกื่อง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแอฟริกาใต้ Reginah Mhaule ได้เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 4 ฟอรั่มหุ้นส่วนร่วมรัฐบาลเวียดนาม-แอฟริกาใต้เกี่ยวกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวัฒนธรรม
เวียดนามและแอฟริกาใต้เห็นพ้องผลักดันสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในทุกด้าน - ảnh 1พิธีลงนามระหว่างสองฝ่าย (vietnamplus) 

ในฟอรั่มครั้งนี้ กระทรวงและหน่วยงานของทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องธำรงการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทุกระดับ โดยเฉพาะคณะผู้แทนระดับสูง สนับสนุนและร่วมมือในองค์การระหว่างประเทศและฟอรั่มพหุภาคีต่างๆ โดยเฉพาะสหประชาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน พลังงานไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ลงนามบันทึกช่วยจำเพื่อความร่วมมือด้านแร่ธาตุโดยเร็ว ผลักดันมูลค่าการส่งออกสินค้าการเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพของแต่ละประเทศมากขึ้น ประสานงาน พัฒนาความร่วมมือด้านกลาโหมอย่างจริงจังผ่านการจัดการสนทนากลาโหมครั้งที่ 3 ณ กรุงฮานอยในปี 2019 ผลักดันความร่วมมือด้านการฝึกอบรมเสนารักษ์ พลาธิการ อุตสาหกรรมกลาโหมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมรักษาสันติภาพในสหประชาชาติ ตลอดจน วิจัย จัดการสัมมนาเชิงวิชาการในแต่ละประเทศและมุ่งสู่การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในด้านนี้

ในการสรุปการประชุม ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า ต้องผลักดันการเชื่อมโยงสถานประกอบการและส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระดับประชาชนในเวลาที่จะถึง จัดการประชุมครั้งต่อไป ณ เวียดนาม ในปี 2021.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด