เวียดนามและไทยกระชับความร่วมมือในหลายด้าน

(VOVworld) - นาย เจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศได้กล่าวขอบคุณไทยที่ได้สนับสนุนเงิน 1 แสนดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเวียดนามแก้ไขผลเสียหายจากปัญหาภัยแล้งและนํ้าทะเล ซึมในท้องถิ่นต่างๆ พร้อมทั้งเสนอให้ทั้ง 2 ประเทศกระชับความร่วมมือในการพัฒนา บริหารจัดการและใช้แหล่งนํ้าจากแม่นํ้าโขงอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพตาม ธรรมเนียมระหว่างประเทศเพื่อผลประโยชน์ของประเทศในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขง ตอนล่าง

เวียดนามและไทยกระชับความร่วมมือในหลายด้าน - ảnh 1
นาย เจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศได้ให้การต้อนรับพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีไทยที่กำลังอยู่ระหว่างการเยือนเวียดนาม

(VOVworld) - เมื่อบ่ายวันที่ 28 กรกฎาคม ณ ทำเนียบประธานประเทศ นาย เจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศได้ให้การต้อนรับพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีไทยที่กำลังอยู่ระหว่างการเยือนเวียดนาม โดยได้กล่าวขอบคุณไทยที่ได้สนับสนุนเงิน 1 แสนดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเวียดนามแก้ไขผลเสียหายจากปัญหาภัยแล้งและนํ้าทะเลซึมในท้องถิ่นต่างๆ พร้อมทั้งเสนอให้ทั้ง 2 ประเทศกระชับความร่วมมือในการพัฒนา บริหารจัดการและใช้แหล่งนํ้าจากแม่นํ้าโขงอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพตามธรรมเนียมระหว่างประเทศเพื่อผลประโยชน์ของประเทศในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขงตอนล่าง  ทั้ง 2 ฝ่ายควรปฏิบัติแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมเวียดนาม-ไทยครั้งที่ 3 และแผนการปฏิบัติความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์วาระปี 2014 – 2018 รวมทั้งกลไกความร่วมมือทวิภาคีต่างๆ เช่น การจัดการประชุมคณะกรรมการผสมเวียดนาม-ไทยครั้งที่ 3 ภายใต้อำนวยการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามและไทยในปลายปี 2016  และยืนยันว่า พรรค รัฐและรัฐบาลเวียดนามจะอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนและผู้ประกอบการไทยที่ประกอบธุรกิจในเวียดนาม พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้ามาลงทุนด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเล อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป อาหาร และผลิตภัณฑ์การเกษตร เป็นต้นและแสดงความประสงค์ว่า ทั้ง 2 ฝ่ายจะปฏิบัติกลไกการสนทนาระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและระหว่างกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปเวียดนามกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทย
ส่วนพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ได้ขอบคุณรัฐบาลเวียดนามที่ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่ลงทุนในเวียดนาม พร้อมทั้งยืนยันว่า รัฐบาลไทยให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ยุทธศาสตร์กับเวียดนาม โดยเฉพาะในด้านการค้า การลงทุน วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด