เวียดนามและไทยผลักดันความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

(VOVworld) – ในการประชุม สำนักงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศได้เน้นวิเคราะห์ เสนอมาตรการประสานงานในการป้อกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดในเวลาที่จะถึง

(VOVworld) – เช้าวันที่ 24 เมษายน ณ นครดานัง ได้มีการจัดการประชุมทวิภาคีเวียดนาม-ไทยเกี่ยวกับความร่วมมือในการต่อต้านการค้ายาเสพติดครั้งที่ 11 ซึ่งจัดโดยทบวงตำรวจสังกัดกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปเวียดนามและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของไทย เวียดนามและไทยเป็นสองประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างหนักจากการค้ายาเสพติด เมื่อปี 1998 รัฐบาลเวียดนามและไทยได้ลงนามข้อตกลงทวิภาคีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และจนถึงขณะนี้ ได้บรรลุผลงานที่น่ายินดี แต่สถานการณ์อาชญากรรมยาเสพติดยังคงผันผวนอย่างซับซ้อน ในการประชุม สำนักงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศได้เน้นวิเคราะห์ เสนอมาตรการประสานงานในการป้อกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดในเวลาที่จะถึง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด