เวียดนามและ ILO ลงนามโครงการร่วมมือแห่งชาติเกี่ยวกับงานทำที่ยั่งยืน

(VOVWORLD) - โครงการร่วมมือแห่งชาติระหว่างเวียดนามกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เกี่ยวกับงานทำที่ยั่งยืนในช่วงปี 2017-2021 ได้เปิดขึ้นเมื่อบ่ายวันที่ 5 ธันวาคม ณ กรุงฮานอย
เวียดนามและ ILO ลงนามโครงการร่วมมือแห่งชาติเกี่ยวกับงานทำที่ยั่งยืน - ảnh 1พิธีลงนาม 

โครงการกำหนด 3 เนื้อหาที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในเวลาที่จะถึง ประกอบด้วยการผลักดันงานทำอย่างยั่งยืนและสร้างบรรยากาศที่สะดวกให้แก่โอกาสการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน การแก้ปัญหาความยากจนผ่านการขยายเป้าหมายที่ได้รับสวัสดิการสังคมไปสู่ประชาชนทุกคน และลดงานทำที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเป้าหมายที่อ่อนไหว จัดทำกลไกการบริหารตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักการขั้นพื้นฐานและสิทธิในการทำงาน

ในการกล่าวปราศรัยในพิธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม ด่าวหงอกยุง ได้เผยว่า ในระยะร่วมมือใหม่ รัฐบาลเวียดนามเน้นถึงปัญหางานทำ การพัฒนาแหล่งบุคลากรและสวัสดิการสังคมในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมายเศรษฐกิจสังคม ค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน สถานประกอบการและสังคม ซึ่งเพื่อปฏิบัติกรอบความร่วมมือนี้ รัฐมนตรีด่าวหงอกยุง ได้เสนอว่า “ILO และหุ้นส่วนสังคมให้การช่วยเหลือในการจัดทำและปรับปรุงระบบกฎหมายแรงงานให้มีความสมบูรณ์ผ่านกิจกรรมให้คำปรึกษาแก้ไขประมวลกฎหมายแรงงานในสถานการณ์ใหม่ ให้การช่วยเหลือการสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานในสถานประกอบการอย่างกลมกลืน ให้การช่วยเหลือเวียดนามในการปฏิบัติโครงการปฏิรูปนโยบายประกันสังคมและเงินเดือน ตลอดจนการวิจัยเพื่อให้สัตยาบันอนุสัญญาของ ILO ผลักดันความสามารถในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกในด้านแรงงาน-สังคมในยุคใหม่”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด