เวียดนามให้ความสำคัญต่อความร่วมมือแม่น้ำโขง-แม่น้ำล้านช้าง

(VOVworld) – เวียดนามเห็นด้วยที่จะประสานกับจีนในการจัดทำโครงการเกี่ยวกับการก่อสร้างศูนย์ร่วมมือแหล่งน้ำแม่น้ำ-แม่น้ำล้านช้างเพื่อผลักดันการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ยกระดับทักษะความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน

เวียดนามให้ความสำคัญต่อความร่วมมือแม่น้ำโขง-แม่น้ำล้านช้าง - ảnh 1
ภาพการประชุม

(VOVworld) – ในการกล่าวปราศรัยในพิธีเปิดการประชุมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือแม่น้ำโขง-แม่น้ำล้านช้างเมื่อเช้าวันที่ 23 มีนาคม ณ เมืองซานยา มณฑลไหหนาน ประเทศจีน นาย ฝ่ามบิ่งมิงห์ รองนายกรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามได้ยืนยันว่า เวียดนามชื่นชมและให้ความสำคัญต่อความคิดริเริ่มของจีนในการจัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือแม่น้ำโขง-แม่น้ำล้านช้างในสภาวการณ์ปัจจุบัน อนุภูมิภาคแม่น้ำโขงกำลังต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ทั้งด้านการเมืองและการพัฒนา โดยเฉพาะความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รองนายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า ในกระบวนการพัฒนาและผสมผสานเข้ากับกระแสโลก เวียดนามให้ความสำคัญต่อการขยายความร่วมมือกับประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงอยู่เสมอ เวียดนามสนับสนุนการขยายความร่วมมือความสามรถในการผลิตระหว่างประเทศต่างๆในภูมิภาคแม่น้ำโขง-แม่น้ำล้านช้างเพื่อส่งเสริมความได้เปรียบอย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิก ผลักดันห่วงโซ่การผลิที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจต่างๆในอนุภูมิภาคแม่น้ำกับหุ้นส่วนอื่นๆ เวียดนามสนับสนุนความร่วมมือด้านแหล่งน้ำซึ่งเป็นหนึ่งในเนื้อหาอันดับต้นๆใน 5 ด้านที่ได้รับความสนใจในความร่วมมือแม่น้ำโขง-แม่น้ำล้านช้าง เวียดนามเห็นด้วยที่จะประสานกับจีนในการจัดทำโครงการเกี่ยวกับการก่อสร้างศูนย์ร่วมมือแหล่งน้ำแม่น้ำ-แม่น้ำล้านช้างเพื่อผลักดันการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ยกระดับทักษะความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน เวียดนามก็พร้อมที่จะขยายความร่วมมือกับประเทศต่างๆในภูมิภาคแม่น้ำโขง-แม้น้ำล้านช้างผ่านการผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มผลผลิตและจัดตั้งห่วงโซ่คุณค่าการเกษตรในอนุภูมิภาคเพื่อมุ่งสู่การเกษตรที่ยั่งยืน มีขีดความสามารถในการแข่งขันและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ค้ำประกันความกลมกลืนของความมั่นคงด้านอาหารและความมั่นคงของแหล่งน้ำ เวียดนามจะขยายความร่วมมือกับกับประเทศต่างๆในภูมิภาคแม่น้ำโขง-แม่น้ำล้านช้างเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การแลกเปลี่ยนการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวข้ามแดน โดยเฉพาะแนวเศรษฐกิจอนุภูมิภาคผ่านการอำนวยความสะดวกให้แก่ระเบียบราชการ ตามความเห็นของรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ามบิ่งมิงห์  ความร่วมมือแม่น้ำโขง-แม่น้ำล้านช้างคือกลไกความร่วมมือที่เปิดกว้างซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มเติมให้แก่กรอบความร่วมมือที่กำลังมีอยู่ในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงเท่านั้นหากยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคแม่น้ำโขง-แม่น้ำล้านช้างอีกด้วย เพื่อขยายผลความร่วมมือแม่น้ำโขง-แม่น้ำล้านช้างต้องประสานงานอย่างกลมกลืนกับกลไกและกรอบความร่วมมืออื่นๆ โดยเฉพาะโครงการร่วมมืออนุภูมิภาคแม่น้ำโขงขยายวงและคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด