เวียดนามให้ความสำคัญและพยายามผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซีย

(VOVWORLD) -ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันอีกครั้งถึงความสำคัญของความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้านและก้าวหน้าอาเซียน – รัสเซียและเห็นพ้องกันที่จะพยายามยกระดับความสัมพันธ์นี้ขึ้นเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และปฏิบัติข้อตกลงฉบับต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – รัสเซียที่มีขึ้น ณ กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซียในระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันอีกครั้งถึงความสำคัญของความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้านและก้าวหน้าอาเซียน – รัสเซียและเห็นพ้องกันที่จะพยายามยกระดับความสัมพันธ์นี้ขึ้นเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และปฏิบัติข้อตกลงฉบับต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเหงียนก๊วกหยุงได้ยืนยันว่า เวียดนามให้ความสำคัญและพยายามผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียให้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพจริงจัง สำหรับปัญหาระดับภูมิภาคและโลก รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศเวียดนามได้แสดงความประสงค์ว่า อาเซียนและรัสเซียขยายความร่วมมือในกรอบต่างๆที่อาเซียนเป็นเจ้าภาพเพื่อพยายามสร้างสรรค์โครงสร้างภูมิภาคที่เปิดเผย โปร่งใสและอาศัยกฎหมาย พร้อมทั้งย้ำถึงความพยายามของอาเซียนและจีนนการเจรจาอย่างแท้จริงเพื่อจัดทำร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีและแสดงความประสงค์ว่า รัสเซียจะส่งเสริมบทบาท มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และรับผิดชอบกับอาเซียนเพื่อแก้ไขความท้าทายต่างๆต่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด