เวียดนามให้คำมั่นที่จะปฏิบัติUNCLOSเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาทะเลอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) -ในระหว่างวันที่11-14มิถุนายน ณ สำนักงานของสหประชาชาติในนครนิวยอร์ก ได้มีการจัดการประชุมครั้งที่28ประเทศสมาชิกอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี1982หรือ UNCLOS โดยมีตัวแทนของกว่า100ประเทศสมาชิกและสำนักงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

เวียดนามให้คำมั่นที่จะปฏิบัติUNCLOSเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาทะเลอย่างยั่งยืน - ảnh 1 เอกอัครราชทูต เหงวียนเฟืองงา หัวหน้าคณะผู้แทนถาวรของเวียดนามประจำสหประชาชาติ

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม เอกอัครราชทูต เหงวียนเฟืองงา หัวหน้าคณะผู้แทนถาวรของเวียดนามประจำสหประชาชาติได้ชี้ชัดว่า จากการเป็นประเทศริมฝั่งทะเลตะวันออก  เวียดนามให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเล  พร้อมทั้ง ตระหนักได้ดีถึงผลกระทบจากการพิพาทในทะเลและเกาะแก่งต่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทะเล เวียดนามมีแนวทางแก้ไขปัญหาการพิพาทในทะเลตะวันออกอย่างสันติและสอดคล้องกับกฎหมายสากล รวมทั้ง UNCLOS เวียดนามชื่นชมความพยายามร่วมของประเทศต่างๆเพื่อสร้างสรรค์ทะเลตะวันออกให้กลายเป็นเขตทะเลที่สันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้ง การเจรจาเกี่ยวกับการจัดทำร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือซีโอซี  เวียดนามเรียกร้องให้ทุกประเทศสมาชิกปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าว ให้ความเคารพกระบวนการทางนิตินัยและการทูต  ผลักดันการใช้ประโยชน์จากทะเลและมหาสมุทรอย่างยั่งยืน รักษาสันติภาพ ความปลอดภัยและเสรีภาพในการเดินเรือและการบินในทะเล  หลีกเลี่ยงการกระทำเพียงฝ่ายเดียวที่เดินสวนกับเป้าหมายของUNCLOS

เอกอัครราชทูต เหงวียนเฟืองงาได้ยืนยันถึงจุดยืนที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามที่ให้การสนับสนุนการต่อต้านการจับสัตว์น้ำอย่างผิดกฎหมาย   การไม่รายงานและไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือ IUU แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความพยายามของเวียดนามในการต่อต้านIUUและความพยายามเพื่อเป็นประเทศสมาชิกข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการบริหารจัดการปลาที่ย้ายถิ่นระหว่างเขตทางทะเลและปลาที่ย้ายถิ่นอยู่เสมอหรือUNFSAและข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการของรัฐเจ้าของท่าเรือเพื่อป้องกันและต่อต้านIUUหรือPSMA เป็นต้น พร้อมทั้ง ย้ำว่า เวียดนามให้คำมั่นที่จะปฏิบัติตามUNCLOSอย่างสมบูรณ์ ร่วมมือกับประเทศและองค์การระหว่างประเทศในการอนุรักษ์และพัฒนาทะเลและมหาสมุทรอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด