เวียดนามให้คำมั่นที่จะมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อภารกิจของ ECOSOC

(VOVworld) – การประชุมสุดยอดของสภาเศรษฐกิจ – สังคมแห่งสหประชาชาติหรือ ECOSOC ได้มีขึ้น ณ สำนักงานของสหประชาชาติในนครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐ ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกที่เวียดนามเข้าร่วมในฐานะสมาชิกของ ECOSOC วาระปี 2016-2018

เวียดนามให้คำมั่นที่จะมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อภารกิจของ ECOSOC - ảnh 1
เวียดนามให้คำมั่นที่จะมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อภารกิจของ ECOSOC
(Photo VNplus)

(VOVworld) – เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม การประชุมสุดยอดของสภาเศรษฐกิจ – สังคมแห่งสหประชาชาติหรือ ECOSOC ได้มีขึ้น ณ สำนักงานของสหประชาชาติในนครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐ ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกที่เวียดนามเข้าร่วมในฐานะสมาชิกของ ECOSOC วาระปี 2016-2018 โดยหารือเกี่ยวกับมาตรการปฏิบัติคำมั่นของระเบียบวาระการประชุมในปี 2030เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นหารือถึงหัวข้อ “ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง”
ในการกล่าวปราศรัยในการประชุม นางดั่งถิหงอกถิง รองประธานประเทศเวียดนามได้ย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแนวความคิดแห่งการพัฒนา โดยเฉพาะค้ำประกันการประสานงานแบบบูรณาการระหว่าง 3 เสาหลักคือ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยืนยันว่า เวียดนามให้คำมั่นที่จะมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อภารกิจของ ECOSOC และผลักดันการปฏิบัติระเบียบวาระดังกล่าวด้วยความตั้งใจทางการเมืองที่จริงจัง
ในวันเดียวกัน ในการเข้าร่วมนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม “คำร้องจากธรรมชาติ” รองประธานประเทศเวียดนามได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลเสียหายอันหนักหน่วงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในท้องถิ่นต่างๆของเวียดนามและยืนยันว่า เวียดนามตั้งใจปฏิบัติคำมั่นในการลดควันพิษที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด