เวียดนามให้คำมั่นปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) -วันที่ 16 กรกฎาคม ณ สำนักงานของสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐ คณะผู้แทนเวียดนาม นำโดยนาย เหงียนเท้เฟือง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุนได้อ่านรายงานวีเอ็นอาร์ ซึ่งเป็นรายงานผลการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนค.ศ. 2030 เกี่ยวกับการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDGs ในกรอบฟอรั่มการเมืองระดับสูงเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสภาเศรษฐกิจ – สังคมแห่งสหประชาชาติ

ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยเหงียนเท้เฟืองได้ยืนยันถึงทัศนะการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เวียดนามได้สอดแทรกในยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม พร้อมทั้งระบุในแผนปฏิบัติแห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติระเบียบวาระการประชุมปี 2030 รวม 115 เป้าหมายที่เป็นรูปธรรมให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและด้านที่ได้รับสิทธิพิเศษในการพัฒนาของประเทศ เวียดนามมีก้าวพัฒนาในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในด้านการเมือง วัฒนธรรม สังคม ลดความเหลื่อมล้ำและปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลและกฎหมายให้แก่ประชาชน ให้ความสนใจมากขึ้นต่อกลุ่มเสี่ยงในสังคม เช่น ผู้ยากจน ผู้พิการ ชนกลุ่มน้อยผ่านการปฏิบัตินโยบายต่างๆเพื่อไม่ให้มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

ควบคู่กันนั้น เวียดนามได้ขยายการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง ซึ่งผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนทั่วโลกและความสัมพันธ์หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อค้ำประกันบุคลากรในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลังการอ่านรายงาน ได้มีการสนทนากับผู้แทนประเทศต่างๆ ซึ่งทุกคนต่างชื่นชมความพยายาม ผลสำเร็จและคำมั่นของเวียดนามในการระดมการเข้าร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน สะท้อนความจริงใจของเวียดนามและขอให้เวียดนามถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านนี้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด