เวียดนามให้สัตยาบันอนุสัญญา 159 ของ ILO เกี่ยวกับงานทำสำหรับคนพิการ

(VOVWORLD) - อนุสัญญา 159 คืออนุสัญญาฉบับที่ 23 ของ ILO ที่เวียดนามให้สัตยาบัน

เวียดนามได้ลงนามในเอกสารว่าด้วยการให้สัตยาบันการที่เวียดนามเป็นภาคีในอนุสัญญา 159 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือILO เกี่ยวกับการสนับสนุนการปรับตัวและงานทำสำหรับคนพิการ โดยอนุสัญญานี้ระบุว่า ทุกประเทศสมาชิกต้องอนุมัติ ปรับปรุง หรือ ยกเลิกข้อกำหนดที่สร้างความไม่เสมอภาคสำหรับแรงงานคนพิการ พร้อมทั้งกำหนดกิจกรรมและนโยบายระดับประเทศในการพัฒนาการบริการที่สนับสนุนการปรับตัวและสร้างงานทำให้แก่คนพิการ  .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด