เวียดนาม – ไทยผลักดันความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(VOVWORLD) - เมื่อเร็วๆนี้ รัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติ “ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลเวียดนามกับรัฐบาลไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงใหม่เชิงสร้างสรรค์” โดยมอบหมายหน้าที่ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสานงานกับสำนักงานที่เกี่ยวข้องของเวียดนามและไทยเพื่อปฏิบัติข้อตกลงฉบับนี้

เมื่อปี 2017 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนามและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยได้ลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงใหม่เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นพื้นฐานทางนิตินัยให้แก่ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสองประเทศ โดยเน้นในด้านสำคัญๆ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน สนับสนุนสถานประกอบการทำธุรกิจ start-up และเปลี่ยนแปลงใหม่เชิงสร้างสรรค์ ความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับแนวโน้มการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เป็นต้น พร้อมทั้งมีส่วนร่วมขยายความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศบนพื้นฐานของความเสมอภาค ได้ประโยชน์ร่วมกันและมีส่วนร่วมกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนาม-ไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด