เวียดนาม-ILOร่วมมือด้านงานทำที่ยั่งยืน

(VOVworld)-กระทรวงแรงงานทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนามได้ประสานกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศไอเเอลโอและหุ้นส่วน3ฝ่ายในเวียดนามจัดประชุมประจำปีคณะกรรมการชี้นำโครงการร่วมมือแห่งชาติเวียดนามไอแอลโอว่าด้วยงานทำที่ยั่งยืนช่วงปี2012-2016

(VOVworld)-บ่ายวันที่18กุมภาพันธ์ ณ กรุงฮานอย กระทรวงแรงงานทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนามได้ประสานกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศไอเเอลโอและหุ้นส่วน3ฝ่ายในเวียดนามจัดประชุมประจำปีคณะกรรมการชี้นำโครงการร่วมมือแห่งชาติเวียดนามไอแอลโอว่าด้วยงานทำที่ยั่งยืนช่วงปี2012-2016ที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2012  โดยในกรอบโครงการได้มีการร่วมมือแก้ไขกฎหมายแรงงาน โครงการด้านสวัสดิการสังคม  งานทำ ความปลอดภัยในการทำงานและปัญหาการใช้แรงงานเด็ก ตามบันทึกช่วยจำระหว่างรัฐบาลเวียดนามกับสหภาพแรงงานและไอเเอลโอในช่วงปี2012-2016ทุกฝ่ายจะเน้นความสนใจก่อนในการปฏิบัติกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สร้างงานทำและพัฒนาสถานประกอบการ ผลักดันการขยายตัวที่ยุติธรรมและทุกด้านผ่านนโยบายสวัสดิการสังคม มีส่วนร่วมช่วยเวียดนามบรรลุเป้าหมายพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยผ่านการเสริมสร้างระเบียบการทางกฎหมายและการบริหารแรงงาน./.

          

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด