เศรษฐกิจสังคมของประเทศปี 2018 คือ “ภาพรวมที่สวยงามในทุกด้าน”

(VOVWORLD) - วันที่ 30 พฤษภาคม การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 7 สมัยที่ 14 ได้ย่างเข้าสู่วันที่ 9 โดยบรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติได้หารือ ประเมินผลการปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและงบประมาณแผ่นดินปี 2018 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและงบประมาณแผ่นดินในช่วงต้นปี 2019 ซึ่งได้รับการถ่ายทอดสดผ่านวิทยุและโทรทัศน์เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนทั่วประเทศติดตามรับชมรับฟัง
เศรษฐกิจสังคมของประเทศปี 2018 คือ “ภาพรวมที่สวยงามในทุกด้าน” - ảnh 1ภาพการประชุมสภาแห่งชาติ (quochoi.vn) 

บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติแสดงความยินดีต่อผลงานด้านเศรษฐกิจสังคมที่ประเทศได้บรรลุในปี 2018 โดยบรรลุทั้งหมด 12 มาตรฐานที่สภาแห่งชาติได้วางไว้ อัตราการขยายตัวจีดีดีบรรลุร้อยละ 7.08 ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2008 ซึ่งอยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจที่มีอัตราการขยายตัวที่สูงที่สุดในภูมิภาคและโลก เศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพ สามารถควบคุมภาวะเงินเฟ้อได้ การเมืองมีความมั่นคง สถานะและบทบาทของเวียดนามได้รับการระดับให้สูงขึ้นบนเวทีโลก ซึ่งผลงานนี้มาจากการชี้นำและการบริหารที่เคร่งครัดของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี ความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ของระบบการเมือง หน่วยงานทุกระดับและประชาชนทั่วประเทศ

ที่ประชุมได้ชื่นชมรูปแบบการขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนามในเวลาที่ผ่านมา แต่ก็ได้ย้ำถึงข้อจำกัดของสถานประกอบการภายในประเทศในกระบวนการผลิตตามใบสั่งของสถานประกอบการต่างประเทศในเวียดนาม นาย กาวดิ่งเถื่อง ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดฟู้เถาะได้แสดงความเห็นว่า “ผมขอเสนอให้รัฐบาลประเมินเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนและการขยายตัวที่มาจากปัจจัยต่างประเทศ เพื่อเปลี่ยนแปลงใหม่นโยบายให้สอดคล้องและมีความเท่าเทียมกับสถานประกอบการภายในประเทศ สำหรับการปฏิรูประเบียบราชการ ถึงแม้มีการปรับปรุงในด้านนี้ แต่ยังมีข้อจำกัด เพื่อสร้างการพัฒนาที่รวดเร็วและยั่งยืน สภาแห่งชาติ รัฐบาลวิจัยในเวลาที่จะถึงควรแบ่งปันหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ทางการปกครองท้องถิ่นให้เข้มแข็งมากขึ้น เพื่อเพิ่มการเป็นฝ่ายรุกและความคล่องตัวในการปฏิบัติโครงการใหญ่ๆ และกิจการสำคัญลดเวลาปฏิบัติเพื่อให้โครงการนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”

ในการหารือ บรรดาผู้แทนได้กล่าวถึงปัญหาต่างๆ เช่นมาตรการเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจครัวเรือนมาเป็นสถานประกอบการ มุ่งสู่เป้าหมายจนถึงปี 2020 มีสถานประกอบการ 1 ล้านแห่ง การบริหารราคาตลาด ความปลอดภัยด้านข้อมูลและความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด