เศรษฐกิจเวียดนามดึงดูดผู้ประกอบการฝรั่งเศส

(VOVworld) - การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างคล่องตัวของเวียดนามกำลังสร้างแรงดึงดูดต่อผู้ประกอบการฝรั่งเศส นี่คือความเห็นของนาง เหงวียน กวี่ง แอง ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ของสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำฝรั่งเศส ก่อนงานสัมมนา “เวียดนาม – มังกรตัวใหม่แห่งเอเชีย” ณ ประเทศฝรั่งเศส 

เศรษฐกิจเวียดนามดึงดูดผู้ประกอบการฝรั่งเศส   - ảnh 1
นาง เหงวียน กวี่ง แอง - ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ของ
สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำฝรั่งเศส (Photo: Vietnam+)
(VOVworld) - ด้วยดัชนีชี้สภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่น่าประทับใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 6.7 ในปี 2015 อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 0.6 และมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างคล่องตัวของเวียดนามกำลังสร้างแรงดึงดูดต่อผู้ประกอบการฝรั่งเศส นี่คือความเห็นของนาง เหงวียน กวี่ง แอง ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ของสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำฝรั่งเศส ก่อนงานสัมมนา “เวียดนาม – มังกรตัวใหม่แห่งเอเชีย” จะมีขึ้นในวันที่ 25 มีนาคมนี้ ณ ประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้ นาง เหงวียน กวี่ง แอง ได้เผยว่า ฝรั่งเศสเป็นคู่ค้าที่สำคัญของเวียดนามในหลายด้าน อาทิเช่น เวชกรรม อุปกรณ์จราจร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์การเกษตร เป็นต้น เมื่อเทียบกับปี 2014 การส่งออกของฝรั่งเศสมายังเวียดนามในปี 2015 ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.5 ส่วนการส่งออกของเวีดยนามไปยังฝรั่งเศสก็ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.2 โดยสถานประกอบการของฝรั่งเศสได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากต่อด้านอุตสหากรรม โครงสร้างพื้นฐาน และพลังงาน ส่วนผู้ประกอบการเวียดนามได้มีโอกาสที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรไปยังฝรั่งเศส โดยเฉพาะ ข้าว ชา และกาแฟ สำหรับงานสัมมนา “เวียดนาม – มังกรตัวใหม่แห่งเอเชีย” ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ เหงวียน กวี่ง แอง ได้เผยว่า งานสัมมนานี้ได้เกิดขึ้นจากความต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของตลาด แนวทางประกอบธุรกิจ ตลอดจนวิธีการขยายเครือข่ายผู้ประกอบการ ซึ่งจะได้จัดขึ้นพร้อมกับการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของเวีดยนาม.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด