เศรษฐกิจเวียดนามมีสัญญาณที่น่ายินดีต่างๆ

(VOVworld) – ในด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจเวียดนามในไตรมาสแรกของปี 2017 มีสัญญาณที่น่ายินดีต่างๆ เศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพ ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือซีพีไอใน 3 เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ...

เศรษฐกิจเวียดนามมีสัญญาณที่น่ายินดีต่างๆ - ảnh 1
ภาพการประชุม (Photo VNplus)

(VOVworld) – เช้าวันที่ 3 เมษายน นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้เป็นประธานการประชุมรัฐบาลประจำเดือนมีนาคมปี 2017 โดยในด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจเวียดนามในไตรมาสแรกของปี 2017 มีสัญญาณที่น่ายินดีต่างๆ เศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพ ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือซีพีไอใน 3 เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ซึ่งต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การขยายตัวของสินเชื่ออยู่ที่ร้อยละ3 การส่งออกเพิ่มขึ้น และคาดว่าจะบรรลุ 4 หมื่น 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 13 ส่วนในด้านการเกษตรและการบริการก็เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จำนวนนักท่องเที่ยวบรรลุ 3.2 ล้านคน เงินทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือเอฟดีไอบรรลุเกือบ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่น่าสนใจคือมีการเปิดสถานประกอบการ start-up ในไตรมาสแรกประมาณ 2หมื่น 6 พัน 5 ร้อยแห่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ในด้านปริมาณและร้อยละ 45.8 ในด้านเงินทุน บรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจได้รับการปรับปรุงต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กเผยว่า ในเวลาข้างหน้า เศรษฐกิจต้องมีการขยายตัวและควบคุมภาวะเงินเฟ้อเพื่อค้ำประกันความสมดุลระดับมหภาค เช่น งบประมาณแผ่นดิน หนี้สาธารณะ การลงทุน การนำเข้าและส่งออก การแก้ไขปัญหางานทำและรายได้ของประชาชน “ต้องผลักดันการลงทุนด้านสังคม เราเพิ่งปฏิบัติแต่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากประชาชน ดังนั้นเราควรหารือเกี่ยวกับนโยบายเพื่อผลักดันการลงทุนด้านสังคม คำเสนอแนะและการเปลี่ยนแปลงใหม่ของหน่วยงานทุกระดับจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ต้องอาศัยการบริหารด้านเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาล ต้องทำอย่างไรให้การจัดสรรแหล่งพลังตามความต้องการของตลาดได้ผลดีที่สุด เป็นต้น”

ที่ประชุม ได้มีการหารือเกี่ยวกับการปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งที่ 4 การจัดทำกฎหมาย กฤษฎีกาและเอกสารทางนิตินัยต่างๆ ส่วนในช่วงบ่าย รัฐบาลได้ฟังรายงานการประเมินและเสริมเพิ่มเติมผลการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี 2016 และสถานการณ์การปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปี 2017 เป็นต้น.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด