เอกอัครราชทูตฝ่ามแซงโจว์ลงสมัครชิงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์กรยูเนสโก้

(VOVworld) - เอกอัครราชทูตฝ่ามแซงโจว์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้รายงานเกี่ยวแผนปฏิบัติงานในฐานะผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก้ต่อสภาผู้บริหารองค์กรยูเนสโก้ 

เอกอัครราชทูตฝ่ามแซงโจว์ลงสมัครชิงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์กรยูเนสโก้ - ảnh 1
เอกอัครราชทูตฝ่ามแซงโจว์

(VOVworld) - ในกรอบการประชุมสภาผู้บริหารองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก้ในระหว่างวันที่ 19 เมษายนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 27 เมษายน เอกอัครราชทูตฝ่ามแซงโจว์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้รายงานเกี่ยวแผนปฏิบัติงานในฐานะผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก้ต่อสภาผู้บริหารองค์กรยูเนสโก้ นี่เป็นครั้งแรกที่เวียดนามเสนอชื่อผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์กรยูเนสโก้ โดยเอกอัครราชทูตฝ่ามแซงโจว์ ได้เสนอมาตรการต่างๆเพื่อทำให้กิจกรรมขององค์กรนับวันมีประสิทธิภาพมากขึ้น โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฝ่ามแซงโจว์ได้ตอบคำถามของสมาชิกสภาฯเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาและความท้าทายต่างๆที่องค์การนี้ต้องเผชิญและเผยว่า“ยูเนสโก้ต้องปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพตามที่ได้ระบุในกฎบัตรยูเนสโก้ต่อไป พร้อมทั้งทำการปฏิรูปในด้านต่างๆเพื่อกลายเป็นองค์กรที่คล่องตัว มีกิจกรรมต่างๆที่มีประสิทธิภาพและมีบทบาทมากขึ้นในสหประชาชาติ ตลอดจนต้องทำการประชาสัมพันธ์เพื่อให้โลกรู้ว่า ยูเนสโก้ไม่เพียงแต่มีกิจกรรมด้านการศึกษาและวัฒนธรรมเท่านั้น หากยังมีจุดแข็งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมีความมุ่งมั่นในการสร้างสังคมแห่งการสื่อสารเพื่อทำให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้”
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฝ่ามแซงโจว์ได้แนะนำและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเทศเวียดนามที่มีเกียรติประวัติอันรุ่งโรจน์ ประสบความสำเร็จในภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศและปฏิบัตินโยบายด้านการต่างประเทศที่อิสระ เป็นตัวของตัวเองและมีความสัมพันธ์หลายรูปแบบหลายฝ่าย ซึ่งการเสนอเป็นภาษาอังกฤษของเอกอัครราชทูตฝ่ามแซงโจว์ได้รับคำชื่นชมจากมิตรประเทศ .
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด