เอกอัครราชทูตมีส่วนร่วมขยายสัมพันธไมตรีระหว่างเวียดนามกับประเทศต่างๆ

(VOVworld) – ในสถานการณ์โลกและภูมิภาคที่มีการผันผวนอย่างซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลกระทบในหลายด้านต่อเวียดนาม หน้าที่ด้านการต่างประเทศคือต้องมีส่วนร่วมรักษาบรรยากาศที่สันติ เสถียรภาพ อำนวยความสะดวกเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ

เอกอัครราชทูตมีส่วนร่วมขยายสัมพันธไมตรีระหว่างเวียดนามกับประเทศต่างๆ - ảnh 1
ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคให้การต้อนรับบรรดาเอกอัครราชทูตและหัวหน้าสำนักงานตัวแทนการทูตเวียดนามประจำต่างประเทศ (vietnamplus)

(VOVworld) – วันที่ 2 กรกฎาคม ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคได้ให้การต้อนรับบรรดาเอกอัครราชทูตและหัวหน้าสำนักงานตัวแทนการทูตเวียดนามประจำต่างประเทศที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามวาระในช่วงปี 2015-2018โดยย้ำว่า ในสถานการณ์โลกและภูมิภาคที่มีการผันผวนอย่างซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลกระทบในหลายด้านต่อเวียดนาม หน้าที่ด้านการต่างประเทศคือต้องมีส่วนร่วมรักษาบรรยากาศที่สันติ เสถียรภาพ อำนวยความสะดวกเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ รักษาเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน ปกป้องพรรคและระบอบสาธารณรัฐสังคมนิยม ปกป้องประชาชนและยกระดับสถานะของประเทศ เวียดนามผลักดันการปฏิบัติแนวทางผสมผสานเข้ากับกระแสโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่เข้มแข็งในการเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบต่อประชาคมโลก สำหรับหน้าที่ของบรรดาเอกอัครราชทูตและหัวหน้าสำนักงานตัวแทนเวียดนามในต่างประเทศ เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่องได้เสนอว่าก่อนอื่น ต้องตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อปฏิบัติแนวทางนี้เป็นอย่างดี เข้าใจความรับผิดชอบของตนอย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะในระยะใหม่และเงื่อนไขใหม่ 2 คือ ขอให้พวกคุณเกาะติดแนวทาง ทัศนะและนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในทุกด้านของนโยบายภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉกาะหน้าที่การต่างประเทศ ยืนหยัดปฏิบัติตามหลักการแต่ต้องใช้แนวทางอย่างคล่องตัวบนพื้นฐานการเกาะติดแนวทางยุทธศาสตร์”
เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่อง ยังย้ำว่า มีชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศจำนวนมาก ดังนั้น บรรดาเอกอัครราชทูตและหัวหน้าสำนักงานตัวแทนต้องปฏิบัติงานด้านชมรม ปกป้องคุ้มครองพลเมืองเป็นอย่างดี อำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด