เอกอัครราชทูตเวียดนามจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเวียดนามกับนานาประเทศ

(VOVworld) – นายเหงียนซิงหุ่ง ประธานรัฐสภาได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตและหัวหน้าสำนักงานตัวแทนเวียดนามประจำต่างประเทศวาระปี 2015-2018

เอกอัครราชทูตเวียดนามจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเวียดนามกับนานาประเทศ - ảnh 1
เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำต่างประเทศจะเป็นสะพานเชื่อม
ระหว่างเวียดนามกับนานาประเทศ

(VOVworld) – บ่ายวันที่ 1 กรกฎาคม ที่อาคารรัฐสภา นายเหงียนซิงหุ่ง ประธานรัฐสภาได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตและหัวหน้าสำนักงานตัวแทนเวียดนามประจำต่างประเทศวาระปี 2015-2018 ก่อนที่จะไปรับหน้าที่ในต่างประเทศ โดยแสดงความประสงค์ว่า นักการทูตเวียดนามจะใช้โอกาสร่วมมือในทุกด้าน แก้ไขอุปสรรคเพื่อมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาของประเทศ พร้อมทั้งตระหนักได้ดีต่อทัศนะและแนวทางการทูตของพรรค พยายามผลักดันความร่วมมือในทุกด้านกับทุกประเทศทั้งในระดับการทูตของรัฐ รัฐสภาและประชาชน โดยเฉพาะผลักดันการสนับสนุนของเพื่อนมิตรนานาชาติเพื่อมีส่วนร่วมต่อภารกิจการสร้างสรรค์และปกป้องเอกราชและอธิปไตยของประเทศ
นอกจากนี้ นายเหงียนซิงหุ่งยังเรียกร้องนักการทูตเวียดนามควรให้ความสนใจและปกป้องชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ การคุ้มครองพลเมืองเวียดนามที่อาศัย ทำงานและศึกษาในต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์และเผยแพ่รัฐธรรมนูญปี 2013 พร้อมกับระบบกฎหมายที่โปร่งใสและอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในเวียดนาม ผลักดันความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศของผู้บริหารรัฐสภาและการประสานงานระหว่างกลุ่มส.ส.และองค์การรัฐสภากับรัฐสภาของประเทศต่างๆ./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด