เอทีเอฟมีส่วนร่วมยกระดับสถานะและภาพลักณ์การท่องเที่ยวของเวียดนาม

(VOVWORLD) - ฟอรั่มการท่องเที่ยวอาเซียนปี 2019 หรือเอทีเอฟ 2019 ภายใต้หัวข้อ “อาเซียน – พลังที่เข้มแข็งของความเป็นเอกฉันท์” จะมีขึ้น ณ นครฮาลอง จังหวัดกว๋างนิงห์ในระหว่างวันที่ 14-18 มกราคมปี 2019 นี่คือครั้งที่ 2 ที่เวียดนามได้จัดฟอรั่มดังกล่าว ส่วนฟอรั่มครั้งแรกได้มีขึ้นเมื่อปี 2009 ซึ่งได้มีส่วนร่วมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่สวยงามของประเทศ คน วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเวียดนามต่อเพื่อนมิตรระหว่างประเทศ

ทบวงการท่องเที่ยวสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามเผยว่า ในฐานะประเทศเจ้าภาพของเอทีเอฟ 2019 เวียดนามได้เสนอหัวข้อของฟอรั่มในครั้งนี้ คือ“อาเซียน – พลังที่เข้มแข็งของความเป็นเอกฉันท์” (ASEAN – The Power of One” ซึ่งได้รับความเห็นพ้องจากบรรดาประเทศอาเซียน นี่คือเนื้อหาที่แปรแนวทางของอาเซียนในกรอบความร่วมมืออาเซียนและมุ่งสู่ภูมิภาค “อาเซียนหนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์และหนึ่งประชาคม” พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความงามของทั้ง 10 ประเทศอาเซียนในกรอบความร่วมมือและเชื่อมโยง รวมทั้งความงามของแต่ละประเทศในประชาคมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่เจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนและครอบคลุม

การประชุมรัฐมนตรีการท่องเที่ยวอาเซียนจะเน้นหารือมาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การมีมาตรฐานเดียวกัน การพัฒนาแหล่งบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและครอบคลุม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด