เอเอ็มเอ็ม 49 ออกปฏิญญาที่แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาทะเลตะวันออก

(VOVworld) – ปฏิญญาเอเอ็มเอ็ม 49 ยืนยันถึงความสำคัญของการธำรงและผลักดันสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ ความปลอดภัยและเสรีภาพในการเดินเรือและการบินในภูมิภาคในทะเลตะวันออก

เอเอ็มเอ็ม 49 ออกปฏิญญาที่แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาทะเลตะวันออก - ảnh 1
เอเอ็มเอ็ม 49 ออกปฏิญญาที่แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาทะเลตะวันออก

(VOVworld) – ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนหรือเอเอ็มเอ็มครั้งที่ 49 ณ ประเทศลาว  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ออกปฏิญญาเอเอ็มเอ็ม 49 และได้มีการประกาศปฏิญญานี้ในวันที่ 25 กรกฎาคม โดยกล่าวถึงปัญหาต่างๆ เช่นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความมั่นคง และได้มีส่วนที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับทะเลตะวันออก โดยแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในทะเลตะวันออกเมื่อเร็วๆนี้และปัจจุบัน ซึ่งยืนยันถึงความสำคัญของการธำรงและผลักดันสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ ความปลอดภัยและเสรีภาพในการเดินเรือและการบินในภูมิภาคในทะเลตะวันออก ยืนยันอีกครั้งถึงความจำเป็นของการผลักดันความไว้วางใจระหว่างกัน การใช้ความอดกลั้น ไม่มีปฏิบัติการที่ทำให้สถานการณ์มีความซับซ้อนมากขึ้นและยืนหยัดปฏิบัติมาตรการที่สันติในการแก้ไขการพิพาทตามกฎหมายสากล รวมทั้งอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 ปฏิญญายังย้ำถึงความสำคัญของการไม่มีปฏิบัติการทางทหารและการใช้ความอดกลั้นในการปฏิบัติทุกกิจกรรม  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพเดิมที่อาจทำให้สถานการณ์ในทะเลตะวันออกทวีความตึงเครียดมากขึ้น การปฏิบัติแถลงการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อกันของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือดีโอซีอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เร่งรัดให้ทุกฝ่ายจัดทำร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีโดยเร็ว รวมทั้งการผลักดันการพบปะเป็นประจำของเจ้าหน้าที่อาเซียนและจีน และการพบปะของกลุ่มปฏิบัติงานร่วมเกี่ยวกับการปฏิบัติดีโอซี.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด