แถลงการณ์ดานัง “สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ ร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตที่ดีงาม”

(VOVWORLD) -ในนัดปิดประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่25 ที่ประชุมได้ออกแถลงการณ์ดานังโดยชี้ชัดว่า บรรดาผู้นำเอเปกมุ่งมั่นร่วมกันมีปฏิบัติการเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่เอเปก ผลักดันการขยายตัวที่ยั่งยืน ในเชิงสร้างสรรค์และครอบคลุม กระชับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ส่งเสริมศักยภาพของสถานประกอบการ โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดจิ๋ว ผลักดันความมั่นคงด้านอาหารและการเกษตรที่ยังยืน

บรรดาผู้นำเอเปกได้ยืนยันคำมั่นกระชับความพยายามสร้างอนาคตเกี่ยวกับประชาคมเอเชีย-แปซิฟิกที่สันติภาพ เสถียรภาพ คล่องตัว เชื่อมโยงและเจริญรุ่งเรือง ตลอดจนสนับสนุนระเบียบวาระการประชุมปี2030เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนมุ่งสู่การขยายตัวอย่างครอบคลุม ขยายบทบาทของเอเปกในการผลักดันการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของเอเชีย-แปซิฟิก สามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆและมีความรับผิดชอบต่อประชาชน ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ

ผู้นำเอเปกยังให้คำมั่นผลักดันความร่วมมือในกรอบฟอรั่มพหุภาคี ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้นำของเอเปกในการแก้ไขความท้าทายด้านเศรษฐกิจที่เร่งด่วนของโลก

แถลงการณ์ดานังได้ย้ำว่า บรรดาผู้นำเอเปกได้ชื่นชมการจัดตั้งกลุ่มวิสัยทัศน์เอเปกซึ่งจะช่วยส่งเสริมผลสำเร็จของเอเปก แก้ไขส่วนที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แสวงหาด้านความร่วมมือใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือกับความท้าทายและปัญหาที่เร่งด่วนที่เกิดขึ้นใหม่ในทศวรรษแห่งการพัฒนาข้างหน้า.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด